You are currently viewing Biogazownia z opóźnionym zapłonem

Biogazownia z opóźnionym zapłonem

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach burmistrz Pyrzyc odpowiadała na pytanie radnych dotyczące planów budowy na terenie gminy Pyrzyce biogazowni.
Inwestycja według inwestora miałaby produkować ciepło i energię elektryczną z odpadów rolno – spożywczych w oparciu o dwie niezależne jednostki o mocy elektrycznej 1 MW, których jedynym elementem wspólnym w ciągu technologicznym jest zbiornik na pulpę pofermentacyjną. Pomysłodawcą budowy biogazowni w Pyrzycach jest szczecińska firma Eko Serwis, która pracuje nad projektem od prawie 10 lat i obecnie chce pomysł sprzedać. W ofercie Eko Serwis czytamy, że firma posiada dla inwestycji kompletną dokumentację obejmującą wszelkie niezbędne zezwolenia w tym decyzję środowiskową, a wniosek o pozwolenie na budowę został właśnie złożony. „Decyzja środowiskowa, która jest w przypadku takich inwestycji jedną z najważniejszych utraciła ważność 3 lutego 2021 roku i nie może być już dalej przedłużana, bo przekroczono już przewidziane prawem możliwości. Wystąpiliśmy do starosty pyrzyckiego o informacje o tym czy inwestycja posiada pozwolenie na budowę i czekamy na odpowiedź” – przekazała na sesji burmistrz Marzena Podzińska Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że Eko Serwis wystąpiła do wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, dokumentacja jednak była niekompletna i inwestor został wezwany do jej uzupełnienia w ciągu 14 dni.
O tym jak stary jest pomysł na inwestycje biogazowni może świadczyć jedno ze zdań w ofercie sprzedaży pomysłu – „Ewentualnie jest możliwość transferu ciepła z biogazowni do galerii handlowej lub do basenu miejskiego jak tylko zostanie wybudowany. Ciepłociąg można pociągnąć po starych torach kolejowych – robiliśmy wstępne rozeznanie” – czytamy na stronie Biogazownia Pyrzyce.
Energię elektryczną z Biogazowni może i Enea by kupiła, ale kto kupi energię cieplną, jak w Pyrzycach mamy nadofertę ciepła geotermalnego?
PP

Facebook
Twitter
LinkedIn