You are currently viewing Połowa mieszkańców powiatu zaszczepiona?

Połowa mieszkańców powiatu zaszczepiona?

W punktach szczepień działających na ternie powiatu pyrzyckiego wykonano już do 11 czerwca 22180 zastrzyków ze szczepionką przeciw wirusowi SARs-CoV-2, dwie dawki otrzymało 7781 osób. Nadal przypominamy, że przekazywane nam dane nic nie mówią o miejscu zamieszkania osób szczepionych na terenie powiatu pyrzyckiego, więc trudno ocenić, w jakim punkcie – jeżeli chodzi o szczepienia – jesteśmy. W naszym powiecie mamy już 9 punktów szczepień po dwa w gminie Pyrzyce, Lipiany, Warnice i po jednym w gminie Przelewice, Kozielice i Bielice. Jak widać z tabeli, w ilości wykonanych szczepień przoduje Szpital Powiatowy w Pyrzycach, na drugim miejscu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach i jako trzeci na szczepionkowym pudle ESKULAP Sp. z o.o. w Pyrzycach. Przygotowując ten materiał, zapytaliśmy też punkty szczepień o zainteresowanie rodziców szczepieniem dzieci i młodzieży i jak wynika z udzielonych nami informacji, zainteresowanie jest znikome.

Facebook
Twitter
LinkedIn