You are currently viewing Mieszkańcy Lipian spisują się najszybciej

Mieszkańcy Lipian spisują się najszybciej

1 kwietnia 2021 rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą jest samospis internetowy, ale można też prze infolinię GUS i przy pomocy rachmistrza. Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 10 czerwca 2021 zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin naszego powiatu wygląda następująco:

Gmina Bielice 749 mieszkań, spisano 105 mieszkań, co stanowi 14,02 %

Gmina Kozielice 787 mieszkań spisano 129 mieszkań, co stanowi 16,39 %

Gmina Lipiany 2104 mieszkań spisano 610 mieszkań, co stanowi 28,99 %

Gmina Przelewic 1520 mieszkań spisano 225 mieszkań, co stanowi 14,80 %

Gmina Pyrzyc 6526 mieszkań spisano 1641 mieszkań, co stanowi 25,15 %

Gmina Warnice 1043 mieszkań spisano 74 mieszkań, co stanowi 7.09%

Jak widać z powyższego, mieszkańcy gminy Warnice nie za bardzo chce się spisywać, no ale przecież wiemy, że mają na to czas do 30 września 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn