You are currently viewing Pomnik dobry, pomnik zły

Pomnik dobry, pomnik zły

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, która odbyła się 31 marca 2022 radni na wniosek burmistrz Marzeny Podzińskiej unieważnili uchwałę nr XLV1/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W załączonym do uchwały uzasadnieniu burmistrz Marzena Podzińska pisze: “24 lutego 2022 podjęta została Uchwała XLV1/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Pyrzyckie Porozumienie Środowisk Patriotycznych zwróciło się z wnioskiem o upamiętnienie rotmistrza Pileckiego w miejscu wyznaczonym przez władze miasta. Wskazano wówczas działkę nr 92 obręb 7 miasta Pyrzyce należącą do Gminy Pyrzyce stanowiącą park miejski przy ul. A. Mickiewicza, w parku tym znajduje się ekspozycja militarna w postaci armat oraz radzieckiego czołgu. Wobec obecnych wydarzeń tj. napaści Rosji na Ukrainę miejsce to nie jest odpowiednie dla uczczenia pamięci rotmistrza Pileckiego i może być powodem kontrowersji w przyszłości”.

Burmistrz poinformowała także, że zwróciła się do Pyrzyckiego Porozumienia Środowisk Patriotycznych, by wskazali inne miejsce na terenie gminy Pyrzyce upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Może ono być własnością gminy, lub innego podmiotu, który wyrazi zgodę na taką lokalizację.

Podczas tej samej sesji w informacji z działalności międzysesyjnej burmistrz zaproponowała radnym rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości Pomnika Pamięci, przed którym już w tym roku, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę nie odbyły się uroczystości zakończenia walk o Pyrzyce podczas II wojny światowej.

Jestem zdania, że w związku z wojną w Ukrainie, już nigdy, nikt nie będzie obchodził żadnych uroczystości w tym miejscu, które kojarzy się dziś nam z armią rosyjską i napaścią Rosji na Ukrainę. Należy więc pomyśleć o nowym miejscu (pomniku), które zostanie zaakceptowane przez większość mieszkańców Gminy Pyrzyce. Może to być pomnik wybudowany na miejscu wyburzonego Pomnika Pamięci. Podczas najbliższych konsultacji z radnymi będę chciała ten problem poruszyć, a następnie przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami” – powiedziała podczas sesji Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyce.

Zapytana o przyszłość Pomnika Pamięci burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska odpowiedziała – ”Spotkanie z radnymi odbyło się 5 kwietnia, obecni radni uznali wyburzenie pomnika za zasadne. Mimo tej akceptacji uznałam, że przeprowadzę konsultacje społeczne na temat przeszłości Pomnika Pamięci, które ogłoszę po 10 kwietnia”