You are currently viewing Konkurs na dyrektora CKU w Pyrzycach unieważniony (uzasadnienie)

Konkurs na dyrektora CKU w Pyrzycach unieważniony (uzasadnienie)

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach unieważniony.

5 lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach, do konkursu przystąpiło 5 kandydatów, po wstępnej ocenie złożonych dokumentów, komisja ze względów formalnych odrzuciła 4 kandydatury, a byli to Ewa Cywińska, Tomasz Błażejewski, Lemiesz Waldemar i M. Fiszer ze Stargardu. Do drugiej części konkursu przystąpił tylko obecny dyrektor Paweł Palczyński i konkurs wygrał.
O decyzji 12 osobowej komisji konkursowej odwołało się kilku odrzuconych kandydatów, zarząd przeanalizował sytuację i konkurs unieważnił. Wychodzi na to, że 12 osobowa komisja odrzucając oferty 4 kandydatów popełniła błąd, a przypomnę, że w komisji zasiada 3 osoby z kuratorium, 3 osoby ze starostwa, 2 osoby od rodziców, 2 osoby od związków zawodowych, 2 od rady pedagogicznej, czy teraz ta sama komisja zmieni zdanie, czy będzie komisja w nowym składzie. Palczyński ma kontrakt do końca sierpnia 2019, jeżeli do tego czasu nie da się wyłonić nowego dyrektora, to starosta będzie mógł powołać bez konkursu dyrektora szkoły na rok i nie musi to być Palczyński.
Kiedy kolejny konkurs? Poniżej publikujemy uzasadnienie zarządu powiatu pyrzyckiego do decyzji o unieważnieniu konkursu.

UZASADNIENIE