You are currently viewing Ogrody Przelewice ogłosiły przetarg!
default

Ogrody Przelewice ogłosiły przetarg!

Ogrody Przelewice ogłosiły przetarg na sześć zadań budowlanych obejmujących modernizację

i rozbudowę historycznego folwarku, do którego należy Oranżeria, Dwór, Spichlerz i Rozlewnia wraz z budową infrastruktury technicznej. Remont obejmie także XIX- wieczny Pałac oraz perełkę województwa zachodniopomorskiego – Ogród Dendrologiczny. Bardzo ambitne plany pozwolą zabezpieczyć zabytkowy charakter przelewickiego majątku i form okazów flory, jak

i stworz atrakcyjną przestrzeń publiczną służącą rekreacji, odpoczynkowi i edukacji ekologicznej. W Ogrodzie wprowadzone zostaną nowe, współczesne formy elementów małej architektury. Zbudowane zostaną m.in. altanki, wiaty, tarasy widokowe, place zabaw, miejsca na ogniska i ogólnodostępne toalety. Wyremontowany zostanie także Domek Japoński oraz szałas pasterski.

Ogrody liczą na wyłonienie rzetelnego wykonawcy, który zabezpieczy wszystkie zadania

i inwestycja zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie.

Modernizacje wraz z budową infrastruktury technicznej mają potrwać 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dobry wykonawca jest kluczowy dla przebiegu całej inwestycji.

Poniżej link do przedmiotowego postępowania:

https://ogrodprzelewice.ezamawiajacy.pl/

Termin składania ofert został ustalony na 27 czerwca br.

Facebook
Twitter
LinkedIn