You are currently viewing Oświadczenie PULSU

Oświadczenie PULSU

W związku opublikowaniem dziś w nocy oświadczenia Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości i Klubu radnych PIS w Radzie Miejskiej w Pyrzycach podpisanego przez Panią Justynę Łyjak i Mariusza Szymkowicza informuje, że materiał publicystyczny zamieszczony w Pulsie Powiatu nr 8/2019 w wersji papierowej i na stronie https://pulspowiatu.pl/nazwa-wpisu-aktualnosci-3, był przygotowywany w oparciu o informacje ogólnodostępne, a przede wszystkim na podstawie oświadczenia radnego Mariusza Szymkowicza wygłoszonego podczas I Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 22 listopada 2018 roku, które zamieszczamy poniżej. Nie zgadzam się z twierdzeniem że informacja zawarta w materiale prasowym dotycząca członkostwa w Klubie Radnych PIS Pani Grażyny Słodkowskiej jest nieprawdziwa. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia PIS, a także fragment nagrania TV z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2018 roku. Do poruszonego tematu odniesiemy się w obszerniejszym materiale w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych na stronie www.pulspowiatu.pl
Redaktor naczelny Ryszard Tański

OŚWIADCZENIE
W związku z nieprawdziwą informacją, która ukazała się w Dwutygodniku Powiatu Pyrzyckiego „Puls Powiatu”: https://pulspowiatu.pl/nazwa-wpisu-aktualnosci-3,
jakoby „Już kilka miesięcy temu radna Grażyna Słodkowska odeszła z Klubu Radnych PIS”, komitet terenowy Prawa i Sprawiedliwości oraz Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w Gminie Pyrzyce, oświadcza, iż Pani Grażyna Słodkowska nigdy nie była członkiem Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”. Nigdy również nie stała się członkiem struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Po wyborach samorządowych, podczas tworzenia Klubu Radnych „PiS” Pani Radna nie zdecydowała się na wstąpienie w szeregi Klubu Radnych PiS, pomimo podpisanego zobowiązania przed rozpoczęciem kampanii, że „w przypadku wyboru na radnego, zobowiązuje się do pracy w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości, do realizowania programu wyborczego tego ugrupowania”. Aktualnie Pani Radna Słodkowska wspiera Klub „Pracujmy Razem”, z którego wybrana na Burmistrza Pyrzyc została Pani Marzena Podzińska. Manifestując swoje poparcie dla Klubu „Pracujmy Razem”, zmieniła miejsce zajmowane podczas Sesji Rady Miejskiej, przesiadając się na stronę zajmowaną przez Klub popierający Panią Burmistrz. Pani Radna Grażyna Słodkowska, wprowadziła w błąd Wyborców z okręgu ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Górnej, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W imieniu

Zarządu Komitetu Terenowego „Prawo i Sprawiedliwość”
Justyna Łyjak

Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Szymkowicz