You are currently viewing Obywatelki i obywatele !

Obywatelki i obywatele !

Aby zachęcić obywatelki i obywateli do głosowania, rząd przed wyborami do sejmu, senatu orz referendum przygotował akcje profrekwencyjne, które były skierowane do gmin, do 20 tysięcy mieszkańców, czyli do wszystkich gmin w powiecie pyrzyckim.

Gmina do 20 tysięcy mieszkańców na otrzymać nagrodę:

  • za najwyższą frekwencją w powiecie otrzyma 1 mln zł na remont i doposażenie remizy strażackiej – bitwa o remizy;

  • za największą frekwencję w powiecie otrzyma 1 mln złotych na budżet obywatelski – o tym na co te środki zostaną wykorzystane zdecydują mieszkańcy tej gminy;

  • gminy w których frekwencja przekroczy 60 % otrzymają:

    • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych,

    • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Czyli każda gmina, która przekroczy 60-procentową frekwencję ma pewne 500 tys. zł wsparcia, a ta z gmin, która w danym powiecie tę frekwencję będzie miała najwyższą może uzyskać aż 2,5 mln zł.

Jak się okazało, frekwencyjny pułap 60% w tych wyborach to pikuś i chyba wyborcom nie chodziło koniecznie o w/w nagrody, ale skoro powiedziało się A to trzeba powiedzieć B. Wszystkie gminy w powiecie pyrzyckim próg 60% przekroczyły, a najwyższy wynik frekwencyjny uzyskała gmina Pyrzyce. W tej gminie obywatele i obywatelki, wykręcili z własnej nie przymuszonej woli frekwencje na poziomie 70,48 %. Dodajmy, że gmina Kozielice osiągnęła frekwencje wyborczą na poziomie 63,65 %, gmina Bielice 66,66 %, gmina Warnice 66,68 %, gmina Lipiany 62,42 %, gmina Przelewice 63,29 %.

No to teraz obywatele i obywatelki idźmy po kasę do ministra Telusa, póki jeszcze jest na stanowisku !

PP