Biznes pyrzyckich gmin ma się dobrze

Bardzo często na różnego rodzaju portalach lub w wypowiedziach publicznych możemy przeczytać lub usłyszeć, że pyrzyckie gminy to już tylko zaorać, nie ma tu żadnych perspektyw, nikt nie chce inwestować i niedługo na pyrzyckiej ziemi ostaną się tylko emeryci. Można oczywiście takie teorie pleść i straszyć innych, albo można zajrzeć na strony Głównego Urzędu Statystycznego. My wybraliśmy tę drugą opcję i dokonaliśmy wglądu w tabele i zestawienie danych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według województw, podregionów, powiatów i gmin. Według tych danych, przedsiębiorczość mieszkańców gmin powiatu pyrzyckiego nie maleje, a nawet systematycznie rośnie.

Według danych z załączonej poniżej tabeli wynika, że w roku 2017 zadziało się coś negatywnego dla działalności gospodarczej w Lipianach, bo w tym roku wyrejestrowało swoją działalność aż 20 osób, taki sam trend widzimy w gminie Warnice, w pozostałych pyrzyckich gminach od 2016 roku ilość podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie. Z danych zawartych w tabeli widzimy także, że mała wiejska gmina Przelewice sukcesywnie w aktywności gospodarczej dogania o wiele większą gminę wiejsko – miejską Lipiany. I teraz powrócę do obaw, że ziemia pyrzycka jest ziemią dla emerytów. Jak widać po danych GUS nie jest to prawdą, bo jeżeli w okresie trzech lat 145 osób w całym powicie postawiło zainwestować swoje pieniądze i pracę, by założyć tu swój biznes, to coś znaczy. Nasz materiał nie obejmuje ilości rolników prowadzących swoje gospodarstwa na terenie powiatu pyrzyckiego, te dane przedstawimy w następnym wydaniu Pulsu.