You are currently viewing Żuków i Jesionowo do Likwidacji ?

Żuków i Jesionowo do Likwidacji ?

Żuków i Jesionowo do Likwidacji ?

 Już jutro, w środę 5 lutego na godzinę 16.00 w sali w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przelewicach. Porządek sesji to trzy oświatowe projekty uchwał: – projekt uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie – projekt uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie – projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie. W/w projekty złożył pod obrady wójt Mieczysław Mularczyk i teraz radni podczas środowej sesji zdecydują, czy zlikwidowane zostaną dwie przelewickie szkoły, czy też może jedna i którą wtedy wybiorą. Przypomnijmy, że temat likwidacji obu szkół nie jest nowy, kilka lat temu do tego tematu samorząd Przelewic już podchodził, ale wtedy nie było dla tego pomysłu akceptacji społecznej ani też zgody kuratora. Czy tym razem argumenty zawarte w dwóch uzasadnieniach do uchwał znajdą zrozumienie mieszkańców, a przede wszystkim, czy znajdą zrozumienie radnych, okaże się na najbliższej nadzwyczajnej sesji. Pytany przez nas o powody podejścia do tematu po raz kolejny wójt Mieczysław Mularczyk odpowiedział krótko – „Demografia ….” Dane oczywiście są po stronie samorządu, problem w tym, że dla mieszkańców obu miejscowości szkoły to nie tylko szkoły, to dla nich centrum kultury, sportu i wszelkich innych działań i tak widzą to od lat. Przypomnijmy, że szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący pod warunkiem: zawiadomienia co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły — rodziców uczniów i kuratora oświaty, który wydaje opinię. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, który reprezentuje rząd, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które, jak słyszymy wielokrotnie, jest przeciwne likwidacji wiejskich szkół. Ponadto, co nie jest bez znaczenia, jesteśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej, co także może mieć wpływ na kuratoryjne decyzje, ale pierwszy krok do likwidacji muszą zrobić radni gminy, jaki, okaże się już jutro wieczorem.

RT