You are currently viewing Najstarsze „widokówkowe” Pyrzyce ?

Najstarsze „widokówkowe” Pyrzyce ?

Widokówki pojawiły się w powszechnym obiegu pod koniec XIX wieku i zaraz znalazły swoich kolekcjonerów. Było ich na tyle wielu, że organizowano wystawy, targi i spotkania entuzjastów „filokartystów”. W całej Europie wydawane były liczne periodyki poświęcone tematyce widokówek.
Czasopisma filokartystyczne wydawane w Polsce w żadnym przypadku nie miały szczęścia do dłuższego zaistnienia. W 1904 roku powstało w Warszawie pierwsze polskie pismo poświęcone kolekcjonerstwu pocztówek – “Listek”. Niestety, zdołało się ono utrzymać tylko do końca tegoż roku. Długo trzeba było czekać, aby wreszcie w 1995 roku na polskim rynku prasowym pojawiły się dwa kwartalniki dla filokartystów. Wydawany w Oświęcimiu “Świat Pocztówek” zakończył jednak swój żywot już w roku następnym, tym razem wraz ze śmiercią wydawcy. Drugi, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego, warszawski kwartalnik “Filokartysta”, z trudem utrzymujący się na wąskim rynku kolekcjonerskim, padł ofiarą zbyt małego zainteresowania po blisko pięcioletniej działalności. Dokumentujące historię polskiej pocztówki czasopismo zamieściło w ostatnich numerach rubrykę zatytułowaną “Najstarsze ostemplowania”. W trzech odcinkach, opierając się na informacjach napływających od czytelników kolekcjonerów, którzy oczywiście dokumentowali pocztówkami swoje dane o najdawniejszych stemplach pocztowych na zachowanych pocztówkach, zamieszczono datowania z około dziewięćdziesięciu miejscowości z terenów wszystkich ziem polskich. Daty podawane w tym opracowaniu zaczynają się od 1890 roku i kończą na 1908 roku.

 Pytanie o najstarsze kartki pocztowe należy do fundamentalnych pytań stawianych sobie przez kolekcjonerów i zadawanych im przez zainteresowanych ich kolekcjonerskimi dokonaniami. Celem każdego kolekcjonera jest wyszukanie, zdobycie i opisanie najstarszych pocztówek w tym szczególnie z obiegowymi stemplami i datą korespondencji. Takie oznaczenia czynią pocztówkę niezależnie od rzadkości występowania na rynku rarytasem kolekcjonerskim i dodatkowo stanowią ozdobę kolekcji.

Prezentowana widokówka z widokiem zabudowań Pyrzyc, należy do jednych z najstarszych z mojej kolekcji, o czym świadczy technika jej wykonania. Niestety, na pieczęci pocztowej nie został na trwale odciśnięty rok wydania, a jedynie dzień i miesiąc wysyłki, tj. 31.12 – zatem prawdopodobnie są to życzenia noworoczne, którego roku…? Nie do końca wiadomo. Na dwóch zdjęciach obiekty obecnego kościoła i szpitala powiatowego.
Wydawca – nieznany.

dr Wojciech Kuźmiński