You are currently viewing „I Piknik Profilaktyczny – Mam wybór”

„I Piknik Profilaktyczny – Mam wybór”

W sobotę 3 września 2022r. odbył się „ I Piknik Profilaktyczny – Mam wybór”. Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2022-2024”. Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach wraz z Burmistrzem Pyrzyc Marzeną Podzińską w ramach projektu zorganizowali piknik dla dzieci i młodzieży gminy Pyrzyce, wychowanków świetlic środowiskowych oraz Klubu Młodzieżowego.

Podczas pikniku zaprezentowano szereg działań, które miały za zadanie pokazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Przeprowadzony został quiz profilaktyczny, rożnego rodzaju gry, zabawy, konkursy. Zaprezentowane zostały skutki spożywania napojów alkoholowych min. tor przeszkód oraz rzut piłką do kosza w alkogoglach. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowany został poczęstunek m.in. napoje, owoce, wata cukrowa, popcorn a także ciepłe kiełbaski. Każdy młody uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Na końcu imprezy i najbardziej oczekiwany moment przez dzieci to kąpiel w pianie strażackiej zorganizowanej przez OSP Żabów.

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS oraz Gminna Komisja Związywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach serdecznie dziękuje sponsorowi panu Jackowi Pakule prowadzącemu firmę EMBUS za bezpłatny transport na ww piknik.

Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2022-2024”.