You are currently viewing Kto posprząta Sicinę

Kto posprząta Sicinę

 Super odpoczywa się nad jeziorem lub kanałem wodnym, ale nie jest super, kiedy zastajemy wybrane na wypoczynek miejsce pełne śmieci pozostawionych, podrzuconych albo przywianych . Pierwszy wniosek, jaki przychodzi nam do głowy to to, dlaczego nikt tego nie sprząta, drugi wniosek – co za brudas tu był (czasami może kolejność jest odwrotna). W tym materiale nie zajmiemy się dużymi akwenami – jeziorami, nad brzegami których pozostawiane są tony śmieci, dziś o kanałach i ciekach wodnych, które leniwie płyną na terenie każdej pyrzyckiej gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kanały i cieki wodne znajdują się w zasobach – zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, u którego w szczecińskim oddziale zapytaliśmy o ilość kanałów i cieków, a także kto powinien zadbać o porządek nad ich brzegami.

– „Długość cieków na terenie Powiatu Pyrzyckiego 122,53 km, długość kanałów 85,14 km. Częstotliwość prowadzonych prac utrzymaniowych na ciekach będących w zarządzie NW w Pyrzycach prowadzona jest w oparciu o roczne programy utrzymaniowe. Z uwagi na ilość oraz długość wszystkich cieków planowane do realizacji zadania utrzymaniowe (konserwacyjne) obejmują swym zakresem rzeczowym i terytorialnym nie tylko teren Powiatu Pyrzyckiego. W ramach prowadzonych prac utrzymaniowych zalegające zanieczyszczenia komunalne usuwane są w miarę możliwości systematycznie z koryt oraz skarp cieków. PGW WP RZGW w Szczecinie na rok 2022 zawarł umowę na bieżące utrzymanie cieków w ramach usługi kompleksowej obejmującej teren NW w Pyrzycach. W ramach zawartej umowy dokonywane są prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń na obiektach podlegających takowej obsłudze. Pragnę nadmienić, że PGW WP odpowiada za zanieczyszczenia, których źródłem są procesy hydrologiczne, natomiast w kwestii utrzymania czystości (w szczególności uprzątnięcia śmieci komunalnych pozostawionych przez społeczeństwo) w korytach cieków, zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach, należy również do zadań gmin, w tym również tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze” – przekazał nam Michał Kaczmarek, rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie.

Skoro, jak twierdzi pan rzecznik, za śmieci w kanałach i ciekach odpowiada także samorząd gminny, to postanowiliśmy zapytać o ten problem urzędników Gminy Pyrzyce, by na jednym przykładzie kanału Sicina sprawdzić, czy pyrzyckie gminy mają obowiązek sprzątać kanały i cieki, czy może jest inaczej.

W odpowiedzi na pana e-mail z dn. 29.07.br.,w odniesieniu do wyjaśnień rzecznika prasowego Wód Polskich w Szczecinie, Gmina Pyrzyce, informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. Z 2022 r. poz. 1297 ) o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, to właściciel nieruchomości ponosi wszelką odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku. Jest zobowiązany do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie własnej nieruchomości odpadów komunalnych i ich dalszego zagospodarowania.

W myśl art. 117 Kodeksu wykroczeń, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie własnej nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny lub nagany” – odpowiada nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Jak widać z powyższej wypowiedzi pyrzyckiego ratusza, CZYJA NIERUCHOMOŚĆ TEGO ŚMIECI ! Z informacji, jakie dodatkowo przekazano nam z pyrzyckiego Ratusza wiemy, że pismo w sprawie, kto ma obowiązek sprzątania kanałów i cieków, zostanie wysłane także do Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w Szczecinie.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn