You are currently viewing Koniec meczu WICHER Przelewice kontra wójt?

Koniec meczu WICHER Przelewice kontra wójt?

Gmina Przelewice w związku z uchybieniami (jak twierdzi skarbnik gminy Danuta Ostrowska i wójt Mieczysław Mularczyk) żąda od Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” w Przelewicach zwrotu 11 160,00 złoty dotacji celowej przyznanej na działalność klubu w 2018 roku. Nie pomogły spotkania, wyjaśnienia i wójt gminy Mieczysław Mularczyk wydał decyzję administracyjną nakazującą zwrot w/w kwoty wraz odsetkami. Od tej decyzji władze Wichra za pośrednictwem kancelarii prawnej odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i obecnie oczekują na jego opinie w sprawie konfliktu. Kolegium może zwrócić decyzję wójta do ponownego rozpatrzenia jeżeli znajdzie w niej uchybienia formalne i wtedy wójt może odpuścić, albo poprawić decyzję, wydać ją jeszcze raz i nadal żądać zwrotu 11 160 zł dotacji. „Jeżeli Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie wróci decyzje z powodu jakiś technicznych uchybień z naszej strony nie będziemy się odwoływać i żądać zwrotu części dotacji, sprawę uznamy za zamkniętą. Obecnie tak jak i władze Stowarzyszania Wicher Przelewice na opinie SKO” – przekazał nam wójt Mieczysław Mularczyk