You are currently viewing Zaginęło pismo ministra w prawie SP w Jesionowie

Zaginęło pismo ministra w prawie SP w Jesionowie

              19 kwietnia Gmina Przelewice wystąpiła do Ministra Edukacji Narodowej z zażaleniem w sprawie opinii wydanej przez Kuratorium Zachodniopomorskie dotyczącej decyzji zamiaru likwidacji przez Gminę Szkoły Podstawowej w Jesionowie. Przypomnijmy, że opinia kuratorium w sprawie pomysłu likwidacji tej szkoły przez samorząd Gminy Przelewice była negatywna. Minister Edukacji zajął stanowisko już 28 maja 2020 i postanowił utrzymać w mocy zaskarżone przez wójta gminy Przelewice „Postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty”, który negatywnie zaopiniował pomysł likwidacji szkoły. Decyzję ministra wójt może, a raczej mógł zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Piszemy mógł, bo wójt miał na to 30 dni od dnia otrzymania pisma od ministra. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy w Przelewicach, do 29 czerwca 2020 nikt takiego pisma nie widział. Dziś nie wiadomo, gdzie podziało się pismo wysłane pocztą elektroniczną z ministerstwa do Urzędu Gminy w Przelewicach i jak faktycznie wyglądają terminy na ewentualne wniesienie przez Gminę sprawy do WSA. Nasza redakcja otrzymała pismo ministra z biura prasowego Kuratora Zachodniopomorskiego.

Pełna treść odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej