You are currently viewing Historia dworu zbadana

Historia dworu zbadana

Dwór w Przelewicach (oficyna przy Pałacu) poddawany jest obecnie gruntownemu remontowi
w ramach bardzo szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego przez Ogrody Przelewice. Projekt ten finansowany jest ze środków własnych samorządu województwa zachodniopomorskiego i środków UE. Obejmuje on modernizację i renowację: Pałacu wraz
z otoczeniem, Oranżerii, Spichlerza, dawnej Rozlewni, wspomnianego Dworu oraz wielu miejsc na terenie Ogrodu.

Na zlecenie dyrektora Ogrodów Przelewice Zygmunta Siarkiewicza specjalista konserwatorstwa Pan Maciej Gibczyński przeprowadził badania architektoniczne tego obiektu. Szczególnie piwnic, gdyż tylko tam występują relikty starszej architektury. Obiekt Dworu wpisano do rejestru zabytków już w 1966 r. Z badań wynika, że część naziemna pochodzi z I połowy
XIX w. Przeprowadzone badania wskazują, że piwnice zbudowano na początku XVII wieku z wykorzystaniem części fragmentów piwnic pochodzących z II połowy XVI w. Wiadomo, że po 1799 r. (właścicielem majątku był wówczas August Heinrich von Borgstede), w tym samych okresie, gdy budowano Pałac w Przelewicach powstaje Dwór. W 1884 r. Dwór dość mocno przebudowano, a w latach trzydziestych ubiegłego wieku dodano masywną wystawę dachową, powiększając kubaturę poddasza. Po 1945 r. w budynku znajdowały się m. in. mieszkania i biura PGR.

Od kilkunastu lat Dwór pozostawał nieużytkowany i sukcesywnie popadał w ruinę.

Gruntowny remont obiektu nie tylko przywróci jego dawny blask i formę. Pozwoli też lepiej poznać jego historię. Temu też służyły przeprowadzone badania architektoniczne.

Kalendarium dziejów obiektu:

1437 r. – Przelewice należą do rodziny von Schack

1598 r. – pierwsza wzmianka o folwarku zawierająca informację o jego pożarze

1604 r. – odbudowano budynek bramny po pożarze

1618 r. – prawdopodobnie zespól jest już odbudowany po pożarze

1 ćw. XIX w. – Budowa Dworu (oficyny)

1884 r. Przebudowa Dworu

Facebook
Twitter
LinkedIn