You are currently viewing Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Masz wpływ na rozwój swojego regionu

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Masz wpływ na rozwój swojego regionu

Trwają prace nad przygotowaniem regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” na kolejne lata. Samorząd regionu rozpoczął konsultacje społeczne, podczas których zbiera opinie mieszkańców regionu dotyczące zaplanowanych działań. Można zgłosić swoje uwagi, przedstawić spostrzeżenia.

To przestrzeń dyskusji otwarta dla każdego, kto chciałby podzielić się swoją opinią na temat nowego programu. Rozpoczynamy konsultacje na jak najwcześniejszym etapie prac. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli przygotować instrumenty wsparcia, które jeszcze skuteczniej odpowiedzą na wyzwania rozwojowe stojące przez Pomorzem Zachodnim, dlatego zachęcam do zabrania głosu. Każdą uwagę i opinię przeanalizujemy – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W nowej perspektywie finansowej Województwo Zachodniopomorskie otrzymać ma 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego. Dotychczasowe unijne wsparcie pozwoliło na przeprowadzenie tysięcy działań widocznych w każdej sferze życia od transportu poprzez zdrowie po szerokie działania społeczno-gospodarcze. Przed nami kolejna szansa i kolejny krok – przyjęcie określonego kierunku działań na najbliższe siedem lat. W jakie projekty i działania będziemy inwestowali unijne środki? Na co warto zwrócić uwagę? Uwagi można zgłaszać mejlowo na adres: fepz@wzp.pl.

Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i propozycji, przygotowana zostanie finalna wersja dokumentu, która zostanie poddana oficjalnym, ustawowym konsultacjom społecznym. Wersja ta, po akceptacji przez stronę rządową, zostanie przedłożona do negocjacji Komisji Europejskiej. Jednak wydarzy się to nie wcześniej niż po przekazaniu do Komisji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego interwencję Funduszy Unijnych w Polsce. Przewidywany czas przekazania dokumentu do Komisji to koniec pierwszego kwartału 2022, a uruchomienie wsparcia powinno przypaść na drugi kwartał przyszłego roku.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji programu na kanale YouTube na profilu Pomorza Zachodniego: @PomZachodnie

Dokumenty, w tym założenia FEPZ i opisu celów dostępne są na stronie: rpo.wzp.pl

Planowane są kolejne spotkania, w czasie których odbędą się konsultacje i dyskusje nad kształtem przyszłej perspektywy.

Facebook
Twitter
LinkedIn