You are currently viewing Będzie woda przy ulicy Lipiańskiej i w okolicy

Będzie woda przy ulicy Lipiańskiej i w okolicy

Od kilkunastu lat podejmowane były próby rozwiązania problemu infrastruktury wodociągowej w południowej części Pyrzyc. Rozbudowujące się firmy, budownictwo indywidualne to rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na wodę w kranach. Niestety, istniejąca w tym rejonie miasta sieć wodociągowa już od dawna nie była w stanie sprostać rosnącym potrzebom. W roku 2015 Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zleciła wykonanie dokumentacji, której koszt wyniósł 49 200 zł. Szacowany koszt zadania planowanego do realizacji przez Gminę Pyrzyce w roku 2021 pn. „Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach”to kwota 2 701 518 zł. By nie odkładać na kolejne lata wodnego problemu południowej części miasta, burmistrz zaproponowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na częściowe sfinansowanie ww przedsięwzięcia w wysokość 2 152 318,00 zł, przy udziale własnym 549 200,00 zł, co stanowi 79,67% wartości planowanych wydatków ogółem.
„Cieszę się bardzo, że wreszcie zrealizujemy to zadanie, bo jak wszyscy widzimy jest to część miasta, która rozwija się bardzo dynamicznie, a brak infrastruktury wodociągowej mógłby zniechęcić do inwestowania. Pożyczka z NFOŚiGW jest korzystna dla gminy z uwagi na niskie oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku, oraz 12-miesięczną karencję w jej spłacie, licząc od dnia wypłaty. Kolejnym czynnikiem i to bardzo istotnym jest możliwość ubiegania się o umorzenie w wysokości 30% kwoty wypłaconej pożyczki. Już ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zadania, można się z nim zapoznać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pyrzycach” – przekazała Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc

Facebook
Twitter
LinkedIn