You are currently viewing Dieta przewodniczącego rady od 800 zł w Kozielicach do 1762 zł  w powiecie

Dieta przewodniczącego rady od 800 zł w Kozielicach do 1762 zł w powiecie

Radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje wynagrodzenie, które określa się jako dieta. Dieta, którą otrzymują radni, pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Aby ją otrzymać, radny musi tylko podpisać listę obecności na posiedzeniu sesji lub komisji i to już wystarczy, by mógł ustawić się w kolejce do gminnej kasy. To łatwe pieniądze tym bardziej, że na wysokość diety nie wpływa ani aktywność radnego na posiedzeniach sesyjnych, czy komisjach ani też zaangażowanie radnego w sprawowaniu mandatu. Wysokość diet ustalają w formie uchwały sami zainteresowani i jest to dość ciekawa sytuacja, rzadko spotykana, kiedy to sam zainteresowany ustala sobie wysokość „wynagrodzenia”. Zwróciliśmy się do do pyrzyckich gmin i starostwa o podanie aktualnie obowiązujących wysokości diet, jakie otrzymują za swoją pracę w radach radni. Poprosiliśmy także o przesłanie nam informacji o wysokości diet sołtysów w poszczególnych gminach. Zebrane w ten sposób dane prezentujemy w w załączonych do tekstu tabelach.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn