ODPOWIEDŹ PRACOWNI PROJEKTOWEJ

ODPOWIEDŹ PRACOWNI PROJEKTOWEJ – na uwagi mieszkańców wniesione podczas konsultacji społecznych w przedmiocie „Budowa obejścia miasta Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej na 119”

Czytaj ……..