Żuraw

W powietrzu czuje się już wiosnę . Przylatują żurawie. Widać je i słychać. Ich charakterystyczny głos, czyli klangor, przypominający dźwięk trąbki, słyszymy w promieniu kilku kilometrów.           

  Żurawie powoli wracają do Polski i na nasz teren z zimowisk. Pod koniec lutego klucz kilkudziesięciu ptaków widziałem w pobliżu Lipian, słychać było też na pobliskich polach i okolicy jeziora Chłop i jeziora Wądół. Od początku marca sprawdzam, czy może już przyleciały w miejsce, gdzie w ubiegłym roku miały gniazdo i wyprowadziły jedno młode. W mojej okolicy żyje kilka par między Lipianami a j.Chłop.

  Od przylotu do jesieni często spotykam pary żurawi żerujące na pobliskich polach. Latem ubiegłego roku miałem szczęście widzieć parę z młodym żurawiem. W poniedziałek 1 marca 2021 r będąc na tym terenie zauważyłem, że para żurawi już wróciła w miejsce gniazdowania.

Nawet udało mi się ten fakt udokumentować robiąc im kilka zdjęć.

 Żurawie to majestatyczne ptaki o długości ciała ok 125 cm i rozpiętości skrzydeł 200 cm. Samce są nieznacznie większe i cięższe od samic. Są koloru popielato – szarego z szyją i głową czarno – białą oraz czerwoną plamą na politycy.

  Dźwięków, jakie wydają żurawie, nie można pomylić z odgłosami innych ptaków.

  Żurawie przylatują do Polski na przełomie lutego i marca. Pary zazwyczaj od razu zajmują swoje terytoria i manifestują donośnym krzykiem oraz charakterystycznym tańcem. W marcu zaczynają się też ich gody. Gniazdo żurawi zawsze  otoczone jest wodą, by drapieżniki miały do niego utrudniony dostęp.

   Ptaki są pod ścisłą ochroną.

 

Żuraw
Żuraw