Alkoholowa ulica Kilińskiego

Dzieci mają swoją bajkę o ulicy Sezamkowej, a dorośli w Pyrzycach problem z Alkoholową ulicą Kilińskiego. Podczas ostatniej sesji radni podjęli dyskusję na temat ilości punktów sprzedaży alkoholu w Pyrzycach, a w szczególności tych, zlokalizowanych przy ulicy Kilińskiego. Punktem wyjścia do w/w dyskusji był mail od jednego z mieszkańców skierowany do biura Rady Miejskiej w Pyrzycach o następującej treści – „ 18 marca odbyłem rozmowę z panem Majakiem w sprawie ilości punktów sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w centrum Pyrzyc. Tylko przy ulicy Kilińskiego można go kupić w 6 sklepach, doliczając sklepy Żabka oraz Lidl i Biedronkę przy ulicy Lipiańskiej i Mickiewicza, ilość punktów sprzedaży alkoholu w promieniu 500 m od centrum Pyrzyc rośnie do 9. Jak to się ma do zapobiegania alkoholizmowi na terenie Pyrzyc? Nie muszę tłumaczyć, jakie to rodzi niekorzystne skutki społeczne i zdrowotne dla społeczeństwa” – pisze do radnych Rady Miejskiej mieszkaniec Pyrzyc. Akurat tak się składa, że ostatnio sporo na temat alkoholu piszemy i temat jest nam znany. Nie liczyliśmy punktów sprzedaży alkoholu przy ulicy Kilińskiego, ale wiemy, jak wygląda sytuacja w skali całej gminy Pyrzyce. W roku 2014 na ternie gminy działało 158 punktów sprzedaży alkoholu, w roku 2015 było ich 149, w roku 2016 to 147, w 2017 roku 160 i w 2018 roku sprzedaż alkoholu prowadzono na terenie gminy Pyrzyce w 156 punktach. Jak widać z powyższych danych, nie ma jakiegoś specjalnego pędu do otwierania nowych sklepów z wódką, ilość punktów jest raczej stabilna. Oczywiście czym innym jest koncentracja sklepów sprzedających alkohol na danym terenie i tutaj ulica Kilińskiego w Pyrzycach nie jest jakimś wyjątkiem, bo w każdym mieście znajdują się miejsca o dużej koncentracji sklepów z alkoholem, lokali gastronomicznych, czy rozrywkowych. W styczniu 2018 prezydent podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła już w życie, Nowelizacja ustawy ma na celu doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. W obecnym stanie prawnym rada gminy, określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc. Nowela reguluje także problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła – w drodze uchwały – ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Nowelizacja ustawy ma rozwiązać problem związany z koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych. Tak więc narzędzia do zmian w prawie lokalnym są, pytanie czy radni gminy Pyrzyce zechcą podjąć poruszony przez mieszkańca temat i zmienić zasady wydawania koncesji, bo jeżeli to zrobią, to mogą być posądzeni o ograniczanie swobód gospodarczych podmiotów prowadzących punkty sprzedaży alkoholu, a to też pewnie w większości mieszkańcy gminy Pyrzyce.

PP