Apelacja rolnika z Lipian ostatecznie odrzucona

13 czerwca w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie odbyło się ostatnie posiedzenie w sprawie 32 pyrzyckich rolników, którzy sprzeciwiali się sprzedaży ziemi przez Agencje Nieruchomości Rolnych i kupowaniu jej przez spółki z kapitałem obcym na tak zwane „słupy”. Wtedy oskarżonym rolnikom przedstawiono 250 zarzutów, między innymi że utworzyli grupę przestępczą i utrudniali przetargi na sprzedaż lub dzierżawę ziemi rolnej na terenie powiatu pyrzyckiego. 13 czerwca zapadła decyzja o ostatecznym odrzuceniu apelacji złożonej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego rolnika z Lipian, który został włączony do sprawy 32 rolników w związku z innym wątkiem, pobiciem, którego historia wypłynęła w wyniku działań operacyjnych CBA, a sprawa ta została wyłączona do odrębnego prowadzenia przez sąd w Myśliborzu i zakończona wyrokiem. Rolnik z Lipian odwołał się od decyzji uniewinniającej pyrzyckich rolników, a to z kolei spowodowało, że sprawa nadal nie mogła być zakończona. Należy dodać, że nawet prokurator nie odwoływał się od wyroku uniewinniającego pyrzyckich rolników. Sąd na posiedzeniu 13 czerwca utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję o odrzuceniu apelacji rolnika z Lipian i uniewinnieniu oskarżonych rolników. Sąd zmienił jednak decyzję w sprawie kosztów postępowania odwoławczego, które na wcześniejszej rozprawie nałożył na rolnika z Lipian, które teraz pokryje skarb państwa. Przypomnijmy, że w/w sprawa prowadzona była przez wymiar sprawiedliwości od 2015 roku.

PP