Dieta od 800 zł w Kozielicach do 1785 zł w powiecie

 Radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje wynagrodzenie, które określa się jako dieta. Dieta, którą otrzymują radni pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Aby dostać dietę radny musi tylko podpisać listę obecności na posiedzeniu sesji lub komisji i to już wystarczy, by mógł ustawić się w kolejce do gminnej kasy. To łatwe pieniądze tym bardziej, że na wysokość diety nie wpływa ani aktywność radnego na posiedzeniach sesyjnych, czy komisjach ani też zaangażowanie radnego w sprawowaniu mandatu. Wysokość diet ustalają w formie uchwały sami zainteresowani i jest to dość ciekawa sytuacja, rzadko spotykana, kiedy to sam zainteresowany ustala sobie wysokość „wynagrodzenia”. Zwróciliśmy się do do pyrzyckich gmin i starostwa o podanie aktualnie obowiązujących diet jakie otrzymują za swoją pracę w radach radni.

Starostwo Powiatu Pyrzyckiego

Zaczniemy od najbogatszego samorządu, czyli rady powiatu pyrzyckiego, w tej radzie diety są na najwyższym poziomie:

– przewodniczący rady powiatu – 1785 zł

– nieetatowi członkowie zarządu powiatu – 1409 zł

– Radni pełniący funkcje wiceprzewodniczących rady powiatu, przewodniczący komisji – 1033 zł

radny nie pełniący funkcji i będący członkiem dwóch komisji rady – 846 zł

– radny nie pełniący funkcji i będący członkiem jednej komisji rady – 658 zł

– radny nie pełniący funkcji i nie będący członkiem komisji rady – 470 zł

– radny będący członkiem doraźnej komisji rady – 188 zł

Dieta ulega zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność podczas posiedzenia sesji, komisji i zarządu Rady Powiatu, ponadto radni nie pobierają żadnych innych pieniędzy z tytułu sprawowania mandatu radnego. Należy dodać, że radni nie otrzymują najwyższej możliwej prawem diety, która wynosi w 2019 roku dla powiatów poniżej 60 tysięcy mieszkańców 1878,89 zł, czyli przewodniczącemu rady powiatu pyrzyckiego do maksa brakuje jeszcze 93,89 zł.

Gmina Pyrzyce

W kategorii diet radnych samorząd ten nie ma o wiele gorzej od powiatowych kolegów i koleżanek:

przewodniczący rady gminy – 1510 zł

– wiceprzewodniczący rady gminy – 765 zł

– przewodniczący stałych komisji rady – 765 zł

– radny nie pełniący funkcji w radzie – 664 zł

Dieta ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność podczas posiedzenia sesji, komisji rady gminy, ponadto radni mogą korzystać ze zwrotu kosztów podróży służbowych prywatnym samochodem. Sołtysi w gminie Pyrzyce otrzymują dietę 200 zł i w tej kadencji nie ma radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie.

Gmina Warnice

przewodniczący rady gminy – 1000

– wiceprzewodniczący rady gminy – 320

– przewodniczący stałych komisji rady – 280

– radny nie pełniący funkcji w radzie – 250

Sołtysi w gminie Pyrzyce otrzymują dietę 100 zł i w tej kadencji jest troje radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie i pobierają jednocześnie obie diety.

Gmina Przelewice

przewodniczący rady gminy – 930 zł/ miesiąc

– wiceprzewodniczący rady gminy – 465 zł/ miesiąc

– przewodniczący stałych komisji rady i pozostali radni170 zł/ za posiedzenie

Radni z Przelewic nie dostają żadnych innych pieniędzy z tytułu sprawowania mandatu radnego gminy. Sołtysi w gminie Pyrzyce otrzymują dietę 150 zł i w tej kadencji jest aż czterech radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie, pobierają obie miesięczne diety.

Gmina Lipiany

przewodniczący Rady Miejskiej900

– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej483

– przewodniczący stałych komisji rady – 483

– radny nie pełniący funkcji w radzie – 416

przewodniczący komisji rewizyjnej – 540 zł

– przewodniczący komisji skarg i wniosków – 540 zł

– członek komisji rewizyjnej – 450 zł

– członek komisji skarg i wniosków – 450 zł

Ponadto radni mogą korzystać ze zwrotu kosztów podróży służbowych prywatnym samochodem.

Sołtysi w gminie Lipiany otrzymują dietę 225 zł i w tej kadencji jest dwóch radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie, pobierają obie miesięczne diety.

Gmina Bielice

przewodniczący rady gminy – 900

– wiceprzewodniczący rady gminy – 250

– przewodniczący stałych komisji rady – 250

– radny nie pełniący funkcji w radzie – 200

W tej gminie ze względu na program naprawczy finansów gminy, w 2015 roku radni podjęli decyzję o obniżeniu diet, po czym w 2017 diety podwyższyli. Sołtysi w gminie Bielice otrzymują dietę 150 zł/miesiąc plus 50 zł za udział w posiedzeniu sesyjnym rady, w tej kadencji jest dwóch radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie i pobierają obie diety.

Gmina Kozielice

przewodniczący rady gminy miesięcznie800

za udział posiedzeniu sesji rady gminy dla radnego200(za jedno posiedzenie)

za udział w posiedzeniu rady gminy dla przewodniczącego stałych komisji rady – 220(za jedno posiedzenie)

za udział w posiedzeniu rady gminy dla wiceprzewodniczących rady – 250 zł (za jedno posiedzenie)

Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych i dojazdów, sołtysi w gminie Kozielice otrzymują dietę kwartalną 450 zł i w tej kadencji jest dwóch radnych będących jednocześnie sołtysem w gminie i pobierają obie diety.

Jak widać społeczna praca w niektórych samorządach jest dość dobrze wynagradzana, jak ta rekompensata przekłada się na efekty, na życie mieszkańców danej gminy to już mogą ocenić sami mieszkańcy.

PP