You are currently viewing W okresie 7 lat jedna gmina zniknęła z naszego powiatu

W okresie 7 lat jedna gmina zniknęła z naszego powiatu

Od początku istnienia Pulsu Powiatu, co kilka lat nasza redakcja przygotowuje materiały na temat demografii w gminach powiatu pyrzyckiego. Zwracamy się z prośbą do poszczególnych gmin o przesłanie nam niezbędnych informacji. W tym wydaniu Pulsu, kolejny raz sprawdzamy, czy pyrzyckie gminy wyludniają się, czy zaludniają nowymi mieszkańcami, czy program 500+ przekonał mieszkańców naszego powiatu i rodzi się dzięki rządowej kasie więcej dzieci, czy wręcz odwrotnie. Postanowiliśmy porównać dane dotyczące urodzeń z roku 2015 tuż przed rozpoczęciem programu 500+ z ilością urodzeń w 2022 roku.

Bardzo łatwo wyliczyć, że w okresie 7 lat obowiązywania programu 500+ ilość urodzeń spadła prawie o 30 %, co z pewnością nie napawa optymizmem. Dodać należy że według badań Eurostatu współczynnik dzietności w Polsce za 2021 rok na jedną kobietę wynosi 1,33, co daje nam jeden z najgorszych wyników w Europie, 22 miejsce. Do grupy najmniej dzietnych w Europie regionów należą też woj. opolskie wskaźnik 1,2766 i nasze województwo zachodniopomorskie ze wskaźnikiem 1,2734. Jeżeli do tego dodamy jeszcze rosnącą liczbę zgonów, to raczej robi się smutno. Jak przeliczymy dane z tabeli dotyczące zgonów z 2015 roku i 2022 roku to wychodzi z tej prostej matematyki to, że w okresie 7 lat ilość zgonów w gminach powiatu pyrzyckiego wzrosła o 47%.

Gdy porównamy liczbę mieszkańców mieszkańców pyrzyckich gmin, także rok 2015 do 2022 to widać, że w każdej gminie nastąpił spadek liczby mieszkańców w skali 7 do 10 %. Jak widać z danych zamieszczonych w tabeli, w roku 2022 aż 413 osób zameldowało się w gminie Pyrzyce, a tylko 195 się wymeldowało, podobny trend mamy w Lipianach. Najgorzej z meldunkami jest w gminie Kozielice, gdzie zameldowało się w 2022 roku 34 osoby, a wymeldowało 195 osób. Oczywiście nasze wyliczenia nie opierają się na jakiejś metodologii GUS- owskiej, są to podstawowe dane przekazane nam przez gminy, nie badamy kto się zameldował, czy wymeldowywał.

Podsumowując, z pyrzyckich gmin „zniknęło” w okresie 7 lat 3671 mieszkańców, nie piszemy tutaj, że wyjechali, czy umarli, po prostu ilość mieszkańców zmniejszyła się o 3671. To trochę tak, jakby zniknęła wraz z mieszkańcami gmina Kozielice, Bielice czy Warnice.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn