You are currently viewing Pyrzycki Budżet Obywatelski

Pyrzycki Budżet Obywatelski

Do tegorocznej edycji jedynego w powiecie Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 6 pomysłów na lokalne inwestycje, po ich weryfikacji wszystkie zakwalifikowano do głosowania, które odbędzie się w dniach od 2 do 15 września. Głosowanie odbędzie się w  formie elektronicznej, poprzez stronę internetową: pyrzyce.budzet-obywatelski.org
lub w sposób papierowy, na kartach do głosowania  w Punkcie Informacyjnym, znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w godzinach jego pracy.