You are currently viewing Wiemy już oficjalnie, że Burmistrz Pyrzyc nie przekupi i ani nie zastraszy 5 radnych

Wiemy już oficjalnie, że Burmistrz Pyrzyc nie przekupi i ani nie zastraszy 5 radnych

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, radny Kurowski poinformował zebranych, że nie otrzymał od Burmistrz Pyrzyc kopii skargi skierowanej przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską do Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach na zachowanie radnego i jednocześnie policjanta Huberta Łuszczyka. Radny policjant na jednej z przedwakacyjnych sesji w długiej, przygotowanej na piśmie krytyce władzy wykonawczej, w końcowej jego części skierował do burmistrz następujące słowa – „…i tak pani burmistrz, a propos, proszę pamiętać, że mnie nie można przekupić, ani zastraszyć”. Te słowa zadziwiły i zebranych na sali i tych, którzy wysłuchali transmisji sesji w TVK AURA.
Burmistrz odebrała słowa radnego policjanta, jako posądzenie o stosowanie niecnych praktyk, a według niej Łuszczyk, zamiast snuć insynuacje na sesji, powinien zgłosić swoje podejrzenie na policję i rozpocząć dochodzenie, a w związku z wypowiedzią Łuszczyka, skierowała do komendanta KPP w Pyrzycach skargę na zachowanie radnego – policjanta – osoby zaufania publicznego. Od kilku miesięcy sprawa jest w rękach komendanta, który zdecyduje, czy radny i jednocześnie podległy mu policjant zachował się stosownie jako policjant, czy też przekroczył pewną granicę, czego może nie jako radny, ale jako policjant nie powinien robić. I tu powracamy do radnego Kurowskiego, który jak piszę powyżej wystąpił do burmistrz o kopie skargi, jaką złożyła ona na Łuszczyka. Jak się okazało, w związku z tym, że sprawa jest natury pracowniczej (komendant – policjant), burmistrz kopii skargi Kurowskiemu nie przekazała, bo nie mogła. Kurowski kończąc swoje wystąpienie, w ramach solidarności z Łuszczykiem, powtórzył słynne słowa – „…… proszę pamiętać, że mnie nie można przekupić, ani zastraszyć”, po nim solidarnie, prawie to samo zdanie powtórzyli radny Mariusz Ogrodnik i radny Damian Błażejewski. Na marginesie, nie za bardzo rozumiem, do czego Kurowskiemu potrzebna była kopia skargi, czyżby sytuacja Łuszczyka stała się tak skomplikowana, że kolega z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości postanowił zdobyć okrężną drogą dokumenty w sprawie radnego – policjanta Łuszczyka? Na zakończenie sesji, w wolnych wnioskach burmistrz Kurowskiemu i pozostałym dwóm radnym odpowiedziała – „Cieszę się, że mieszkańcy gminy Pyrzyce usłyszeli takie deklaracje panów, że jesteście nieprzekupni i nie pozwolicie się zastraszyć, a jeżeli chodzi o moją skargę do komendanta, jaką złożyłam, to mam do tego prawo i z takiego prawa skorzystałam”.
Wydawałoby się, że zacytowana już niejednokrotnie formułka o przyzwoitości i nieprzekupności kilku radnych nie powróci, bo nazbyt się utrwaliła, ale gdzie tam, na koniec sesji, w wolnych wnioskach temat powrócił. Radny Stasiak, poza wytknięciem mi, że zasypiam na sesji, że jestem stronniczym dziennikarzem, że wyrywam jego zdania z kontekstu, że go zniechęcam do działania, że wykonuję mu z premedytacją zdjęcia na których źle się prezentuje, także wyrecytował słynne już dziś słowa Łuszczyka. A serial solidarności z Łuszczykiem zakończył radny Szymkowicz powtarzając, za kolegami, że i on przekupić się nie da i też nikogo się nie boi. Twardy orzech do zgryzienia dostał na koniec wolnych wniosków przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Majak, do którego Burmistrz Pyrzyc zwróciła się z wnioskiem, by ten przeanalizował wypowiedzi radnych i wyciągnął wnioski z ich zachowania, bo to On odpowiada za przebieg sesji. Pięciu radnych, zamiast dać komendantowi pyrzyckiej policji czas na spokojne przeanalizowanie sprawy, rozkręciło ją przed kamerami TVK AURA na nowo. Czy Łuszczykowi było to potrzebne?
Teraz wypadałoby, aby pozostali radni wygłosili oficjalnie „formułkę” o tym, że są nieprzekupni i strachem nie podszyci. I to stałoby się nową świecką tradycją, jak mawiał mistrz Bareja i przykładem dla innych samorządów w Polsce.

Na zdjęciu powyżej od lewej radny Artur Kurowski i radny Mariusz Ogrodnik

RT