You are currently viewing Samorząd Województwa walczy o pieniądze dla regionu

Samorząd Województwa walczy o pieniądze dla regionu

– Tak samo, jak mieszkańcy innych regionów kraju, zasługujemy na wysokiej jakości transport publiczny, edukację, rynek pracy, ochronę zdrowia. Świetnie radzimy sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych, ale dostajemy ich za mało. Zabiegamy o dodatkowych 800 mln euro – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz podczas konsultacji z rządem, dotyczących podziału funduszy UE na lata 2021 – 2027.
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zainwestowaliśmy w obniżenie bezrobocia, transformację gospodarki i rozwój terenów wykluczonych ponad 2,6 mld EUR. Nadal jednak część gmin Zachodniopomorskiego, w tym obszary popegeerowskie, zagrożonych jest marginalizacją.
W Pyrzycach udało się m.in. wyposażyć Ochotniczą Straż Pożarną w nowy sprzęt, przeprowadzić termomodernizację budynków, doposażyć Szpital Powiatowy. Przyznane nam wstępnie 1,311 mld euro nie wystarczą na realizację kolejnych planów
– Część gmin naszego województwa wymaga dodatkowego wsparcia – podobnie jak obszary Polski Wschodniej. Realizujemy specjalny program interwencyjny, na który przeznaczyliśmy dotąd ponad 200 mln euro. Chcemy go kontynuować – powiedział Olgierd Geblewicz.

Facebook
Twitter
LinkedIn