You are currently viewing Więcej stacji agrometeorologicznych na Pomorzu Zachodnim
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Więcej stacji agrometeorologicznych na Pomorzu Zachodnim

             Szacunek dla przyrody i dobre postawy można zbudować dzięki dobrym wzorcom. Pomogą w tym kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne. 2021 rok będzie Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. Decyzję podjęli radni województwa podczas sesji Sejmiku. Działania swoim zasięgiem obejmą cały region i będą podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców. „Zielony wzrost” to jeden ze strategicznych filarów na które stawia Samorząd Województwa.
Choć mamy opinię jednego ze środowiskowych liderów to wyzwań w tym zakresie jednak wciąż nie brakuje. Rok 2021 nazwaliśmy Rokiem Ekologicznym, ponieważ zamierzamy intensyfikować działania związane z ochroną środowiska. Podczas ostatnich naborów wniosków m.in. w Programie „Społecznik” czy Konkursie „Granty sołeckie” przyznajemy dodatkowe punkty tym projektom, które podejmują działania ekologiczne – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.
Zagadnienia ekologii łączą się ściśle z tematyką stacji agrometeorologicznych. Stacje te zbierają dane pogodowe przydatne gospodarstwom rolnym położonym w pobliżu, a rejestrowane parametry mogą posłużyć rolnikom m.in. w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z uprawą i ochroną roślin.

Trwa nabór wniosków, w którym gminy mogą uzyskać dofinansowanie na posadowienie stacji agrometeorologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. O wsparcie finansowe z budżetu województwa zachodniopomorskiego mogą starać się te gminy, które realizują w 2021 r. zadanie polegające na posadowieniu stacji meteorologicznych oraz zobowiążą się do nieodpłatnego, nieograniczonego przekazywania danych pochodzących z tych stacji Województwu oraz Instytutowi Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest posiadanie przez gminę aktualnej, pisemnej akceptacji lokalizacji wydanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach, administratora Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.

Gminy mogą ubiegać się o dotację na pokrycie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wsparcie dla jednego beneficjenta może wynieść maksymalnie 40 tys. zł. Łączna pula środków dla naboru w 2021 r. wynosi 500 tys. zł.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin do 28 maja 2021 roku. Dokumenty dostępne na stronie: www.wrir.wzp.pl, w zakładce: Stacje meteorologiczne.

Posadowienie nowych stacji agrometeorologicznych to nie tylko uszczelnienie systemu monitoringu zjawisk pogodowych, ale również wiarygodniejsze dane dotyczące województwa. To możliwość przewidzenia z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia opadów, co wiąże się bezpośrednio z zaplanowaniem zabiegów agrotechnicznych i ułatwieniem planowania pracy rolnikom naszego województwa. Efektem będzie możliwość optymalnego rozmieszczenie punktów pomiarowych, które włączone zostaną do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce funkcjonuje tylko 7 stacji. Niezmiernie cieszę się, że podjęliśmy uchwałę o organizacji wsparcia finansowego na posadowienie stacji agrometeorologicznych. Zachęcam gminy do skorzystania z tej pomocy finansowej – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Niebawem poznamy także wyniki tegorocznych konkursów dedykowanych obszarom wiejskim, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem gmin i sołectw województwa zachodniopomorskiego. Do trzech laureatów konkursu „Sołtys roku” trafi po 5 tys. zł. W konkursie ”Piękna Zachodniopomorska Wieś” również wyłonionych zostanie trzech laureatów. Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi 40 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsce będzie przysługiwać nagroda w wysokości 30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone będzie także jedno wyróżnienie, a do nagrodzonej tym tytułem wisi powędruje 10 tys. zł. Nowe miejsca spotkań, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej to działania, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu „Granty sołeckie 2021”. Wyłonionych zostanie w nim 180 laureatów, którzy na realizację swojego projektu otrzymają po 10 tys. zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn