You are currently viewing Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Jak zainwestować ponad 7 mld zł? Ruszają konsultacje

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Jak zainwestować ponad 7 mld zł? Ruszają konsultacje

Ponad 7 mld zł! Tyle otrzyma Pomorze Zachodnie w ramach nowego rozdania funduszy unijnych. Zanim zapadną ostateczne decyzje o podziale wsparcia, można ocenić projekt programu i wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 24 stycznia 2022 roku. Pod nową nazwą kryje się coś, co w poprzednich dekadach znaliśmy jako Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – projekt przewidziany na perspektywę lat 2021-2027 – był tworzony w ubiegłym roku. Oparto go o wcześniejsze konsultacje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją i mieszkańcami. Około 350 uczestników spotkań przedstawiło blisko 400 uwag i postulatów. Wraz z przyjęciem projektu konieczne są kolejne konsultacje społeczne, które zdecydują o ostatecznym kształcie programu, jaki zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Konsultacje potrwają do końca lutego.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Każdy może zabrać głos na temat projektowanych w programie interwencji i zakresu wsparcia. Ten głos będziemy dokładnie analizować, by po zakończonych konsultacjach, wprowadzić ewentualne zmiany.

Pomorze Zachodnie wzorowo wykorzystuje środki unijne, tworząc najlepsze warunki do rozwoju gospodarki, transportu czy turystyki. Wciąż sporym wyzwaniem jest ożywienie dawnych terenów popegeerowskich i najmniejszych miejscowości, borykających się m.in. z wysokim bezrobociem. Mamy na to plan i chcemy go dalej realizować w partnerstwie z lokalnymi samorządowcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami. Z tego względu zapraszamy państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kształtu nowego programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Wartość alokacji to 7 miliardów złotych! Liczymy na państwa głos i zaangażowanie w ten proces – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Fundusze, które zmieniły Pomorze Zachodnie

Warto zabrać głos, bo mówimy o pieniądzach, które realnie zmieniają nasze najbliższe otoczenie i wpływają na nasze życie. To już dziś trudne do wyobrażenia kwoty. Od 2007 roku na Pomorzu Zachodnim zrealizowano z wykorzystaniem funduszy unijnych 12 663 projekty o łącznej wartości przekraczającej 68,3 mld zł. Ponad połowa tej kwoty, czyli 36,6 mld zł, to właśnie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Na terenie powiatu pyrzyckiego jedną z unijnych inwestycji była modernizacja i remont Przedszkola Miejskiego w Lipianach. Przebudowano istniejący budynek i wydzielono w nim salę dla dodatkowych 25 dzieci. Powstała też nowa szatnia, sanitariaty oraz magazyn. W obiekcie znalazło się także miejsce na warsztat, jak i nowoczesne pomieszczenie kotłowni z systemem ciepłej wody i systemem ogrzewania. Koszt prac wyniósł ponad 730 tys. zł. Eurodotacja z Urzędu Marszałkowskiego to aż 612 tys. zł.

Także w Lipianach z unijnych funduszy skorzystali strażacy z lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotacja w wysokości 725 tys. zł pozwoliła kupić wart ponad 853 tys. zł nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto zostało dostosowane do jazdy w trudnym terenie i pozwala strażakom sprawniej poruszać się po terenach leśnych, niezabudowanych czy polnych. OSP jest jedyną jednostką straży pożarnej w tej gminie.

Jednym z większych projektów była jednak termomodernizacja szkół: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia. Częścią inwestycji było także wyposażenie tych placówek w instalację fotowoltaiczną. Całość kosztowała ponad 4,2 mln zł, a unijne dofinansowanie przekroczyło 3,4 mln zł.

Jak dzielimy miliardy

Inwestycje były jednymi z wielu, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych dla województwa na lata 2014-2020. Wówczas była to pula w wysokości 1,6 mld zł. W latach 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego to 1,611 mld euro (czyli prawie 7,25 mld zł). Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt zakłada podzielenie eurofunduszy na siedem głównych priorytetów:

Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (226,4 mln euro),

Zielone Pomorze Zachodnie (268,2 mln euro),

Mobilne Pomorze Zachodnie (80 mln euro),

Połączone Pomorze Zachodnie (228,3 mln euro),

Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (205 mln euro),

Aktywne Pomorze Zachodnie (387,6 mln euro),

Uspołecznione Pomorze Zachodnie (151 mln euro).

Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie to fundusze nie tylko wprost na budowę gospodarki regionu, ale także dostępność e-usług. Tu też kryje się specjalne wsparcie dla aktywizacji najuboższych, przede wszystkim popegeerowskich, części zachodniopomorskiego.

Zielone Pomorze Zachodnie to dofinansowanie inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, ale także poprawę gospodarowania odpadami, czy też inwestowanie w małą retencję – tak ważną w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych, które odczuwamy jako susze i powodzie.

Mobilne Pomorze Zachodnie to m.in. inwestycje w ekologiczny transport publiczny, trasy rowerowe, centra przesiadkowe. Łączy się z tym priorytet Mobilne Pomorze Zachodnie, czyli rozwój sieci drogowej poprawiającej dostęp do najgorzej skomunikowanych zakątków regionu. Przyjazne Pomorze Zachodnie to inwestycje w oświatę, centra integracji społecznej, wsparcie rodzinnych domów dziecka, integracja obcokrajowców. Aktywne Pomorze Zachodnie to m.in. kompleksowe wsparcie osób poszukujących pracy, podnoszenie kompetencji pracowników, poprawa dostępności edukacji przedszkolnej, czy też tak ważna w obecnych czasach rehabilitacja osób po chorobie Covid-19.

Uspołecznione Pomorze Zachodnie ma zapewnić m.in. dalszą rozbudowę tras rowerowych, ale także inwestycje w ochronę i zachowanie naszych zabytków. Beneficjentami będą tu partnerstwa samorządów lokalnych, które same zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy.

Konsultacje. Jak i kiedy?

W ramach konsultacji społecznych przewidziane są jeszcze: czat z Olgierdem Geblewiczem – Marszałkiem Województwa, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – 23 lutego, a także tzw. wysłuchanie odwrócone – odpowiedzi na uwagi do programu – 28 lutego.

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 należy zgłaszać do końca lutego, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: fepz@wzp.pl. Formularz i szczegóły konsultacji można znaleźć na stronie fepz.wzp.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn