You are currently viewing Samorządy w tarczy COVID 19

Samorządy w tarczy COVID 19

     Od początku epidemii w naszym kraju, rząd, parlament podejmował różne kroki dotyczące rozmaitych dziedzin życia gospodarczego by złagodzić skutki locdownu. Pierwsze trzy tarcze nie ujmowały szeroko rozumianej problematyki samorządów i ich finansów. Dochody gmin uzależnione są od dochodów podmiotów gospodarczych działających i zarejestrowanych na ich terenie. Skoro firmy nie pracowały, często pracownicy byli zwalniani, a wynagrodzenia zmniejszano, to i dochody gmin topnieją. Dziś trudno jest nawet określić, jaki to w danej gminie będzie spadek dochodów. W najbliższym czasie gminy będą posiadać dane z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku i wtedy zaczną zapadać decyzje o tym, ile i gdzie ciąć wydatki, z jakich inwestycji w tym roku rezygnować. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej przedsiębiorczości samorządy Pyrzyc, Lipian i Warnic podjęły uchwały pomocowe, które także wpłyną na obniżenie dochodów gmin, a o ile obniżą się dochody z powodu uchwał okaże się z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
     Dopiero w ubiegłym tygodniu zapadły ostateczne decyzje i wyliczono kwoty dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Środki, które otrzymają gminy jako dotację, będzie można wykorzystać na przykład na takie inwestycje jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalnie działania. Nie wskazano przy tym ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez samorządy. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów, źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne. Według opublikowanych informacji Pyrzyce będą mogły wnioskować o kwotę 1 262 757,00 zł, Lipiany 629 178,00 zł, Kozielice, Przelewice, Bielice, Warnice o kwoty po 500 000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach dostanie w ramach funduszu na inwestycje kwotę 578 755,00 zł.
PP