You are currently viewing Dworek w Przelewicach zostanie odremontowany

Dworek w Przelewicach zostanie odremontowany

Wystarczy odwiedzić kilka regionów Polski, aby zobaczyć jak dużo jest opuszczonych i zaniedbanych zabytków. Od ponad roku Ogrody Przelewice – ZCKOWiEE przygotowywały się do modernizacji i rozbudowy historycznego folwarku wraz z niezbędną infrastrukturą. Plany są ambitne, uwzględniają adaptację obiektów do nowych funkcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań i technologii w zakresie ekologii. W październiku podpisano umowę
z wykonawcą prac inwestycyjnych, a lada dzień ruszą pierwsze prace rozbiórkowe dworu pochodzącego z początku XIX w. Oficyna z 1880 r. usytuowana na placu folwarcznym, bezpośrednio przy Ogrodzie Dendrologicznym jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Obiekt o klasycystycznej formie architektonicznej przez lata był siedzibą biura zarządcy budynków gospodarczych. W momencie powstania Dolickiego Kombinatu Rolnego dworek znalazł się w jego posiadaniu, zaś użytkowany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolnego w Kłodzinie (Ferma w Przelewicach). W 1992 r. w ramach likwidacji PGR majątek przelewicki został przekazany do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rok później AWRSP przekazał zespół pałacowo-parkowo-folwarczny Gminie Przelewice. Gdy dworek przejęła gmina, na piętrach znajdowały się trzy lokale mieszkalne, zaś na parterze jedno z pomieszczeń było użytkowane przez lokalne Stowarzyszania Ludzi Kreatywnych Jutrzenka Przelewice. W budynku mieściło się również biuro AA. Od kilku lat dawna oficyna jest wyłączona z użytku publicznego.

Obiekt, dzięki wsparciu marszałka województwa zachodniopomorskiego, przejdzie kompleksowy remont i zostanie dostosowany do potrzeb administracjo-biurowych Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

Koncepcja modernizacji zakłada m.in.: wymianę dachu oraz stropów. Zbudowana zostanie kompletna instalacja eklektyczna. Fundamenty będą wzmocnione, a budynek ocieplony. Elewacja odzyska dawny blask, zachowany zostanie także ryzalit znajdujący się w pierwszej kondygnacji budynku. W planach uwzględniono także zagospodarowanie przestrzeni wokół dworku.

Ochrona dziedzictwa narodowego jest bardzo ważna i wpływa na tożsamość każdego człowieka, także z punktu widzenia edukacji kulturalnej.

Facebook
Twitter
LinkedIn