You are currently viewing Samorządowe Kolegium Odwoławcze zdecyduje o GSM w Żabowie       

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zdecyduje o GSM w Żabowie       

9 kwietnia 2021 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wpłynęła petycja mieszkańców Żabowa wyrażająca sprzeciw wobec budowy na działce nr 20. obręb Żabów stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”.
Petycja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Powiatu Pyrzyckiego na ostatnim swoim posiedzeniu na wniosek tejże komisji, uznała, że jest niewłaściwym organem do jej rozpatrzenia i postanowiła przekazać petycję Burmistrzowi Pyrzyc do jej rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami tego organu. Temat już przez nas omawiany dziś w formie petycji z Rady Powiatu wędruje do Burmistrz Pyrzyc. O aktualną sytuację w temacie budowy nowej wieży GSM w Żabowie zapytaliśmy w pyrzyckim Ratuszu, w odpowiedzi czytamy – „19.03.2021 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 nr projektu PYR0601B na działce nr 20, obręb Żabów. Na wydana decyzję złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Pyrzyc. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie postępowania przez SKO”. Protestujący mieszkańcy z Żabowa muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na decyzję SKO.

Facebook
Twitter
LinkedIn