You are currently viewing Powiat pyrzycki lepszy od Islandii i Włoch?

Powiat pyrzycki lepszy od Islandii i Włoch?

Polska staje się krajem, do którego się przyjeżdża mieszkać i pracować. Jesteśmy coraz bardziej rozwiniętą gospodarką, z niskim bezrobociem, co czyni z Polski atrakcyjny cel imigracji zarobkowej. Najczęściej przybywający do naszego kraju obcokrajowcy wybierają duże aglomeracje, gdzie łatwiej o pracę i mieszkanie do wynajęcia. Czy powiat pyrzycki jest wybierany przez imigrantów?

Zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w powiecie pyrzyckim zameldowanych było 185 osób o obywatelstwie niepolskim. Są to osoby mieszkające/przebywające na terenie powiatu pyrzyckiego przez okres co najmniej 12 miesięcy.

W podziale na poszczególne gminy według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku: Gmina Bielice – 9, Gmina Kozielice – 10, Gmina Lipiany – 8, Gmina Przelewice – 12, Gmina Pyrzyce – 141, Gmina Warnice – 5

Sprawdziliśmy także, z jakim natężeniem obcokrajowcy meldowali się w gminach powiatu pyrzyckiego w latach 2022 i 2023.

Gmina Pyrzyce

Rok 2022

Zameldowano obywateli z kraju: Chiny – 1, Czechy – 1, Dania – 1, Islandia – 1, Niemcy – 2, Ukraina 17

Rok 2023

Zameldowano obywateli z kraju: Białoruś – 6, Chiny – 1, Czechy – 1, Dania – 1, Islandia – 1, Niemcy – 2, Pakistan – 1, Rosja – 1, Ukraina – 43, Włochy – 2.

Gmina Lipiany

Rok 2022

Zameldowano obywateli z kraju: Niemcy – 1

Rok 2023

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 8

Gmina Bielice

Rok 2022

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 7, Rumunia – 1, Białoruś – 1, Irlandia – 1

Rok 2023

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 9, Białoruś – 1

Gmina Kozielice

Rok 2022     

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 8 

Rok 2023   

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 3

Gmina Przelewice

Rok 2022

Zameldowano obywateli z kraju: Niemcy – 2, Rosja – 1, Ukraina – 6,

Rok 2023

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 5, Rosja – 1, Mołdawia – 2, Gruzja – 1

Gmina Warnice

Rok 2022

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 2, Białoruś – 1, Niemcy – 1

Rok 2023

Zameldowano obywateli z kraju: Ukraina – 3

Do imigrantów z Białorusi, Mołdawi, Ukrainy, Rosji, Gruzji osiedlających się w naszym powiecie już się przyzwyczailiśmy, ale imigracja ze starych, bogatszych krajów Unii Europejskiej do Polski?

Jak widać powyżej meldują się i mieszkają w pyrzyckich gminach obywatele Islandii, Irlandii, Danii, Niemiec, Włoch. Podsumowując w powiecie pyrzyckim mieszkają obywatele z 12 krajów Europy i Azji. Zaprezentowane informacje, to oczywiście dane oficjalne, przekazane nam przez Urząd

Facebook
Twitter
LinkedIn