Podatki i opłaty lokalne gmin powiatu pyrzyckiego na 2021 rok

  Dochody samorządów pochodzą przede wszystkim z nakładanych podatków i opłat lokalnych. Uchwały ustalające ich wysokość na kolejny rok stanowią punkt wyjścia do planowania budżetu każdego samorządu najpierw po stronie dochodowej, a później wydatkowej. Jak zwykle mieszkańcy gmin i radni chcieliby, żeby podatki były niskie a wydatki bardzo duże. Niestety nie da się w gminie wydawać więcej niż wpływa z podatków, podobnie jak w gospodarstwie domowym. Podwyższanie podatków nie jest zbyt popularne i częste, z populistycznych względów radni chowają głowę w piasek nie myśląc o tym, co będzie dalej. Nie myślą, bo nie muszą, bo za nic nie odpowiadają, za budżet odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. Na tegoroczne decyzje podatkowe na pewno wpływ miała sytuacja epidemiczna, bo z jednej strony obniżyły się tegoroczne dochody gmin, a i prognozy realnych dochodów na przyszły rok nie są pewne, bo lokalny biznes w epidemii też dostał mocno w kość. W tym roku dwie gminy: Lipiany, Przelewice przyjęły maksymalną stawkę podatku rolnego, taką jak podał GUS, czyli 58,55 zł, pozostałe gminy podjęły uchwały zmniejszające jego wysokość, najniższy podatek rolny uchwalono w gminie Kozielice i wynosi on, jak widzimy w tabeli, 55,12 zł. Jeżeli chodzi o ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków przez firmy komunalne, to w połowie roku przyszłego zapewne ulegną zmianie (podwyżce) ponieważ kończy się okres ważności decyzji Wód Polskich na zastosowane stawki, już dziś firmy komunalne analizują wzrost koszt zapowiadany wzrost cen prądu, paliwa, materiałów i będą wnioskować do Wód Polskich o poniesienie stawek za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz