You are currently viewing Nowy Kapelan Powiatowy Strażaków w Powiecie Pyrzyckim

Nowy Kapelan Powiatowy Strażaków w Powiecie Pyrzyckim

4 lutego 2023 w kościele parafialnym w Mielęcinie odbyły się uroczystości związane z mianowaniem ks. proboszcza mgr. Piotra Szatkowskiego kapelanem powiatowym strażaków w powiecie pyrzyckim, Zgodnie z prośbą Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pyrzycach arcybiskup Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Andrzej Dzięga wydał w tej sprawie specjalny dekret. Po nabożeństwie, podczas drugiej części uroczystości odczytana została uchwała Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pyrzycach o przyjęciu w skład zarządu ks. proboszcza mgr. Piotra Szatkowskiego. W uroczystościach uczestniczyli strażacy OSP, PSP, ksiądz Waldemar Szczurowski, delegat abp. Andrzeja Dzięgi ds. Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ksiądz Przemysław Kryszyński, proboszcz parafii w Rosinach, wicemarszałek Olgierd Kustosz, Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc, Ewa Gąsiorowska Nawój wicestarosta pyrzycki, Iwona Kochel, wójt gminy Bielice, Alina Werstak, wójt gminy Warnice, Bartłomiej Królikowski, Burmistrz Lipian oraz sołtysi z gminy Pyrzyce.

Facebook
Twitter
LinkedIn