You are currently viewing Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?

Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?

31 maja 2023 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym w dniu 31 maja 2023 r. sprawy ze skargi Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na bezczynność dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie skrócenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pyrzyce na okres 3 lat oraz zatwierdzenia nowej taryfy stwierdził bezczynność dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sąd w wyroku zobowiązał dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do rozpoznania wniosku Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznał PPK od dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sumę pieniężną w kwocie 10.000 zł. Sąd jednocześnie odmówił wymierzenia samemu dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie grzywny w kwocie 5.000 zł. Wyrok nie jest prawomocny, strony mają 30 dni na złożenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak czytamy na wstępie, sąd wydał wyrok w związku ze skargą PPK na instytucję rządową Wody Polskie, która w sposób, opieszały, niezrozumiały, a co najważniejsze niezgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego rozpatrywała wniosek PPK dotyczący zmiany ceny wody i ścieków. PPK w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii, paliw, materiałów złożyła w listopadzie 2022 wniosek o zmianę taryfy- cenę dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Wody Polskie powinny wydać decyzję lub wezwać do uzupełnienia wniosku. I tu zaczyna się cała „zabawa”, Wody Polskie z nieznanych nikomu powodów nie respektują KPA. Mimo złożonej przez PPK korekty 2 grudnia 2022 i wyjaśnień 13 stycznia 2023 do dziś Wody Polskie nabrały wody w usta i żadnej odpowiedzi PPK nie dostało. Trochę to przypomina film MIŚ Stanisława Barei, scena w szatni – „Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tutaj jestem kierownikiem tej szatni! Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?” W takiej sytuacji jak PPK jest większość firm komunalnych dostarczających wodę i odprowadzające ścieki, wiele tego typu firm znajduje się przez taką MISIOWĄ postawę Wód Polskich w trudnej sytuacji finansowej. Jak czytamy w wyroku WSA, sąd nie zasądził wnioskowanych przez PPK 5 tysięcy złotych kary dla Marka Duklanowskiego, ówczesnego dyrektora rządowej instytucji Wody Polskie w Szczecinie, który 27 kwietnia 2023 został odwołany ze stanowiska. Dziś PPK czeka na uprawomocnienie się wyroku i jego wykonanie przez Wody Polskie w Szczecinie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn