You are currently viewing Kolej minus Warnice, Pyrzyce i Lipiany
Widok byłego dworca PKP i obwodnicy w Myśliborzu

Kolej minus Warnice, Pyrzyce i Lipiany

W tym roku zakończy się budowa długo wyczekiwanej obwodnicy Myśliborza. Obwodnicę o długości 3,4 km, w ramach inwestycji powstają również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Nowa obwodnica będzie częścią drogi krajowej nr 26 i ominie centrum Myśliborza od południa, jest budowana w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Po śladzie kolejowym w kierunku Lipian poprowadzony został także dwukilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej.

Ścieżka pieszo – rowerowa po nieczynnej trasie linii kolejowej

Można przyjąć, że inwestycja zrealizowana przez rządową Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad zlikwidowała około 5,4 km torów na trasie Stargard Myślibórz i zlikwidowała dworzec kolejowy w Myśliborzu. Umowa na budowę obwodnicy podpisana została w 2019 roku, mimo to Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską Jarosława Rzepy dotyczącą przekazania gminie Pyrzyce terenów pokolejowych, datowaną na 4 maja 2020 czytamy „…trwają prace planistyczne nad odtworzeniem połączenia kolejowego Stargard – Myślibórz”.

W momencie, kiedy trwa likwidacja odcinka 5,4 km torów kolejowych i dworca kolejowego, minister pisze, że planuje odtworzenie? Mimo braku logiki w rządowej prezentacji tematu, urząd marszałkowski składa w pierwszym kwartale 2021 roku wniosek o dotację do rządowego programu „Kolej +” na modernizacja i odbudowa kolejowego korytarza transportowego (Szczecin) Stargard – Pyrzyce – Myślibórz – Dębno – Kostrzyn, w śladzie linii kolejowych.

Co dzieję się ze złożonym projektem?

Pytanie, jak wygląda aktualna sytuacja dotycząca złożonego przez UM wniosku do programu Kolej Plus – modernizacja i odbudowa kolejowego korytarza transportowego (Szczecin) Stargard – Pyrzyce – Myślibórz – Dębno – Kostrzyn, w śladzie linii kolejowych 411, 422 i 410. skierowaliśmy do Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W odpowiedzi Biura Prasowego czytamy – „Pierwotne założenia Programu Kolej Plus przewidywały możliwość pokrycia wkładu własnego samorządów ze środków KPO, dlatego Województwo Zachodniopomorskie zdecydowało się na zgłoszenie trzech projektów, w tym: „Modernizacji i odbudowa kolejowego korytarza komunikacyjnego Stargard – Pyrzyce – Myślibórz – Dębno – Kostrzyn w ciągu linii nr 411, 422 i 410”. (Zgodnie z wymogiem programu, samorząd zadeklarował, że po modernizacji uruchomi na tej linii, ponosząc bieżące koszty dofinansowania, minimum cztery pary połączeń dziennie.)

Niestety, później warunki udziału w Programie zostały zmienione. 15-procentowy wkład własny musiałby zostać zabezpieczony z budżetu województwa. A dokonana przez PKP PLK SA wstępna wycena wartości projektów zgłoszonych przez Województwo Zachodniopomorskiego opiewa na kwotę ponad 2,5 mld zł. To oznacza, że wkład własny samorządu musiałby wynieść 400 mln zł. I byłaby to – de facto – inwestycja w obce środki trwałe. A zadaniem Samorządu Województwa nie jest finansowanie modernizacji infrastruktury PKP PLK SA, za którą jako – zarządca sieci kolejowej – pobiera opłaty m.in. od przewoźników wykonujących przewozy organizowane przez samorządy. Ze względu na ogromne koszty i zmianę warunków przystąpienia do programu, realne szanse na finalizację ma tylko jeden z trzech projektów zgłoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie: „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 403 poprzez budowę stacji Tuczno Krajeńskie”. Chcielibyśmy również zauważyć, że szacunkowa wartość wszystkich projektów zgłoszonych przez samorządy wynosi ok. 30 mld zł, natomiast całkowity budżet Programu Kolej Plus to ok. 6 mld zł, co oznacza pokrycie 1/5 wartości zgłoszonych projektów”.

Można więc dziś uznać, że pociągi między Stargardem a Myśliborzem, przez Warnice, Pyrzyce i Lipiany nie pojadą, a czy wobec takiego obrotu sprawy PKP PLK SA ministerstwo przekaże gminie Pyrzyce tereny pokolejowe?

Facebook
Twitter
LinkedIn