You are currently viewing 800 zł za wybory

800 zł za wybory

Czy w tym roku gminy będą miały problem z pozyskaniem chętnych do pracy przy wyborach parlamentarnych? By zachęcić mieszkańców, a także zniwelować skutki inflacyjne Państwowa Komisja Wyborcza zwiększyła diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Przewodniczący komisji zarobią 800 zł, a nie jak dotychczas 500 zł, ich zastępcy – 700 zł zamiast 400 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł zamiast 350 zł.

Przypomnijmy, że kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy oraz mąż zaufania.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. 

Decyzja PKW oznacza także wyższe wynagrodzenie dla mężów zaufania. Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła bowiem możliwość otrzymywania przez mężów zaufania diety w wysokości 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Facebook
Twitter
LinkedIn