You are currently viewing Słodkowska była w klubie radnych PIS?

Słodkowska była w klubie radnych PIS?

Dziś w nocy około godziny 0.44 radny Mariusz Szymkowicz przewodniczący Klubu Radnych PIS w Radzie Miejskiej w Pyrzycach i Pani Justyna Łyjak w imieniu Zarządu Terenowego PIS skierowali do naszej redakcji oświadczenie o następującej treści: „W związku z nieprawdziwą informacją, która ukazała się w Dwutygodniku Powiatu Pyrzyckiego „Puls Powiatu”: https://pulspowiatu.pl/nazwa-wpisu-aktualnosci-3, jakoby „Już kilka miesięcy temu radna Grażyna Słodkowska odeszła z Klubu Radnych PIS”, komitet terenowy Prawa i Sprawiedliwości oraz Klub Radnych “Prawo i Sprawiedliwość” w Gminie Pyrzyce, oświadcza, iż Pani Grażyna Słodkowska nigdy nie była członkiem Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”. Nigdy również nie stała się członkiem struktur Prawa i Sprawiedliwości. Po wyborach samorządowych, podczas tworzenia Klubu Radnych „PiS” Pani Radna nie zdecydowała się na wstąpienie w szeregi Klubu Radnych PiS, pomimo podpisanego zobowiązania przed rozpoczęciem kampanii, że „w przypadku wyboru na radnego, zobowiązuje się do pracy w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości, do realizowania programu wyborczego tego ugrupowania”. Aktualnie Pani Radna Słodkowska wspiera Klub „Pracujmy Razem”, z którego wybrana na Burmistrza Pyrzyc została Pani Marzena Podzińska. Manifestując swoje poparcie dla Klubu „Pracujmy Razem”, zmieniła miejsce zajmowane podczas Sesji Rady Miejskiej, przesiadając się na stronę zajmowaną przez Klub popierający Panią Burmistrz. Pani Radna Grażyna Słodkowska, wprowadziła w błąd Wyborców z okręgu ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Górnej, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości” Powyższe oświadczenie różni się od pierwotnie opublikowanego, w opublikowanym jako pierwsze jeden z fragmentów oświadczenia brzmi następująco – „Pani Radna Grażyna Słodkowska oszukała podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, wyborców z okręgu ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Górnej, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości”, autorzy oświadczenia nie mogli się zdecydować, czy Słodkowska oszukała wyborców, czy wprowadziła ich w błąd, ostatecznie pozostali przy tym drugim. Oświadczenie Łyjak i Szymkowicza dotyczy artykułu pod tytułem „Radny Jerzy Wroński odchodzi” zamieszczonego w Pulsie Powiatu nr 8/2019 w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej na https://pulspowiatu.pl/nazwa-wpisu-aktualnosci-3. W materiale tym krótko, omawiamy kto z jakiego klubu w radzie od początku kadencji odszedł i jak podzielona jest dziś Rada Miejska w Pyrzycach. Rozesłane do mediów oświadczenie podpisane przez Łyjak i Szymkowicza uważam za kuriozalne, oboje nie pamiętają tego co mówią publicznie i jak się fotografują. Ale czego można oczekiwać od Pani Justyny Łyjak, która przed drugą turą wyborów na burmistrza Pyrzyc mówiła, że radny Artur Kurowski za seksistowskie wypowiedzi na facebooku nigdy nie będzie należał do Klubu Radnych PIS a dziś należy i to jest przykład na to ile warte jest wypowiedziane publicznie słowo. Żyjemy w czasach, kiedy to prawie wszystko jest rejestrowane, nagrywanie i transmitowane, a internet to co do niego wrzucimy, powiemy zapamiętuje na wieczność i nie wybacza. Materiał w/w który stał się powodem oświadczenia Łyjak i Szymkowicza oparto właśnie na udokumentowanych wypowiedziach i zachowaniach, między innymi takich jak:
1. Wypowiedź w wolnych wnioskach radnego Mariusza Szymkowicza podczas I Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, gdzie obwieszczał skład Klubu Radnych PIS (nagranie TVK AURA). Dziś Szymkowicz pisze, że zrobił to na wyrost, że zaufał, ale nie może zaprzeczyć że publicznie to ogłosił. Sesja odbyła się 22 listopada 2018 a pismo w sprawie założenia Klubu Radnych PIS wpłynęło do biura rady 7 grudnia 2018. Widać na tym dokumencie, że Słodkowska została wykreślona przez Szymkowicza, ale o tym podczas kolejnych sesji rady Szymkowicz już nie informował, a powinien. Była ku temu dobra okazja bo 5 grudnia 2018 czyli jeszcze przed złożeniem pisma o założeniu Klubu Radnych PIS odbyła się II Sesja Rady Miejskiej i Szymkowicz nie sprostował swojego ustnego oświadczenia o składzie klubu z I Sesji. Można w tym przypadku posłużyć się analogią do słowa danego przez Łyjak w sprawie Kurowskiego, czyli mówić można wszystko jakoś się to później wytłumaczy.
2. Panią Justynę Łyjak na facebooku pyrzyckiego PIS znajdujemy na zdjęciu z radnymi Klubu PIS wykonanego po zakończeniu I Sesji Rady Miejskie w Pyrzycach, na zdjęciu jest także radna Grażyna Słodkowska, która w reku trzyma róże wręczoną jej wraz z gratulacjami przez Łyjak (PrtScr w załączaniu, albo można obejrzeć ten wpis na facebooku PIS)
Podsumowując, oświadczenie Łyjak i Szymkowicza, to nie rozumiem, poco ono było, bo skoro Słodkowska nigdy nie była w Klubie Radnych PIS zgłoszonym w formie papierowej do biura rady miejskiej 7 grudnia 2018, to na pewno była w Klubie Radnych PIS o którym powiedział publicznie Szymkiewicz podczas I Sesji RM i tego publicznie także podczas następnych sesji nie zdementował.
Ryszard Tański