You are currently viewing Farmy trolli ze Szczecina szukają haków na pyrzyczan

Farmy trolli ze Szczecina szukają haków na pyrzyczan

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach radni: Mariusz Majak, Damian Błażejewski, Mirosław Stasiak i Mariusz Ogrodnik przedłożyli radzie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji pomnika zwanego „Pomnikiem Pamięci” w Pyrzycach.

Ów projekt związany jest z petycją prezesa Fundacji Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu z siedzibą w Szczecinie, która wpłynęła do pyrzyckiego ratusza 9 maja 2022, została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, a komisja nie zajęła w tej sprawie stanowiska. W dniach od 21 kwietnia 2022 roku do 19 maja 2022 roku burmistrz Pyrzyc przeprowadziła konsultacje społeczne, których celem było uzyskanie opinii od mieszkańców gminy Pyrzyce na temat likwidacji (rozbiórki) pomnika zwanego „Pomnikiem Pamięci”. Na 144 złożone ankiety 98 głosów było przeciwnych rozbiórce pomnika i burmistrz Pyrzyc uznała wolę mieszkańców. Podczas sesji, w imieniu fundacji, historyczny rys i motywy petycji przedstawił prezes Dariusz Matecki. Głos w dyskusji zabrała także Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, która przypomniała, że to ona zaproponowała radnym likwidację pomnika, ale pod warunkiem, że w konsultacjach społecznych zgodzą się na to mieszkańcy. Wyraziła także swoje rozczarowanie faktem, że radni wnioskodawcy, zanim przełożyli projekt uchwały, nie spotkali się z nią i cała radą, by przedyskutować uchwałę. Przypomniała radnym, jakie znaczenie dla nich miały dotychczas konsultacje przed procedowaniem ważnych spraw, a dziś o tym zapomnieli, ale za to zaprosili na sesję Dariusza Mateckiego prezesa fundacji, a także radnego miasta Szczecin. Burmistrz Pyrzyc wytknęła radnym, że w uzasadnieniu do uchwały całkowicie pomijają fakt przeprowadzenia konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko burzeniu pomnika. Nadal uważa, że Pomnik Pamięci stanowi problem i najprawdopodobniej nikt już przed nim nie będzie obchodził historycznych rocznic, ale nie godzi się na pomijanie i wrzucanie do kosza głosu mieszkańców wyrażonego w konsultacjach. Na koniec poprosiła radnych o wycofanie projektu uchwały dotyczącej petycji i rozpoczęcie dyskusji, dialogu z przeciwnikami zburzenia pomnika. Po dość emocjonującej dyskusji, radni: Mariusz Majak, Damian Błażejewski, Mirosław Stasiak, Mariusz Ogrodnik, Przemysław Golczyk, Hubert Łuszczyk przegłosowali projekt uchwały uznając petycję za zasadną, co otwiera drogę do likwidacji pomnika zgodnie z życzeniem autora petycji Dariusza Mateckiego.

Podjęcie uchwały można uznać za zlekceważenie głosu mieszkańców oddanego w konsultacjach. Jednak, aby pomnik można było usunąć, ktoś musi złożyć celowy projekt uchwały nakazujący burmistrz jego zburzenie. Problem jest tylko z tym, że, jak widać było już podczas sesji, nie ma chętnych, by taki projekt uchwały przygotować, nawet radni wnioskodawcy nie palą się do ostatecznego rozprawienia się z pomnikiem mimo tego, że wprowadzili projekt uchwały zmierzający do tego celu.

Tuż po podjęciu uchwały uznającej petycję Fundacji Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu w sieci zawrzało, odezwali i zwolennicy zburzenia pomnika, i przeciwnicy takiego działania. W temacie wypowiadali się mieszkańcy Gminy Pyrzyce (najbardziej zainteresowani) ale i mieszkańcy Polski i świata (gdyby wierzyć danym na ich facebooku). Oczywiście większość z dyskutantów prowokujących do zadymy to farmy trolli z paszportem szczecińskim, mających określone zadanie w tej pomnikowej, pyrzyckiej kłótni.

Radni Mariusz Majak, Damian Błażejewski, Mirosław Stasiak, Mariusz Ogrodnik, Przemysław Golczyk, Hubert Łuszczyk inaczej skalkulowali głosowanie, liczyli na to, że oni zagłosują ZA przyjęciem petycji, a pozostali rani będą przeciw i wtedy uchwała nie przejdzie. Oni zaliczą przyjazny gest w stronę Dariusza Mateckiego, a pozostali rani popadną w niełaskę jednej ze stron pomnikowego konfliktu. Niestety, pozostali radni nie spełnili tego życzenia i wstrzymali się od głosu, a jeden radny był przeciw. Całą próbę wkręcenia rady w pomnikową uchwałę obnaża jeden z inicjatorów radny Mirosław Stasiak, który na swoim facebooku pisze ( cyt. dosłownie) – „Bo dobrze wiesz, że bez problemu mogliście tą uchwałę zablokować głosując przeciw, ale postanowiliście inaczej na spotkaniu w pewnym gabinecie”.

Jak widać, radni zwolennicy petycji przeliczyli się i dziś na facebooku próbują kreować razem ze szczecińskimi trollami teorie spiskowe, by uratować swoje tyłki przed krytyką większości pyrzyczan. Próbują wmówić mieszkańcom, że celem przyjętej przez nich uchwały, nie jest likwidacja pomnika, choć w tekście uzasadnienia do projektu czytamy – „Wnoszący petycję Prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu z siedzibą w Szczecinie zwrócił się do Burmistrza Pyrzyc o podjęcie pilnych działań w celu usunięcia pomnika zwanego „Pomnikiem Pamięci”.

Wnioskodawcy uchwały uznającej petycję dotyczącą zburzenia Pomnika Pamięci za zasadną, nie osiągnęli jeszcze celu (zburzenia pomnika), ale na pewno wciągnęli do pyrzyckiej dyskusji największą w historii Gminy Pyrzyce ilość farm politycznych trolli, które zagrzewają i zagrzewać będą do wojny pyrzycko – pyrzyckiej. Ponadto, jak już nieoficjalni słyszymy, szczecińskie trolle rozpoczęły poszukiwania haków na wybranych pyrzyczan, o czym na pewno niedługo przeczytamy na trollowych szczecińskich portalach.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn