You are currently viewing Furtka na cmentarz

Furtka na cmentarz

Witam, chciałabym zainteresować państwa i zarazem prosić o pomoc w pewnej kwestii. Od dwóch lat próbuje doprosić się u naszych pyrzyckich władz o zamontowanie chociaż małej bramki na wejście, na nowy cmentarz w dalszej jego części. Każdy z nas mając kilka grobów, na starej i nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach idąc z kwiatami i zniczami ma problem z tym jak dotrzeć do swoich bliskich. Od dwóch lat wszystko podajemy przez płot i dopiero potem to roznosimy. Może byście państwo zainteresowali się tym tematem pozdrawiam” – zapytała czytelniczka

Zwróciliśmy się z tym zapytaniem do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, który jest właścicielem cmentarza komunalnego w Pyrzycach.

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Pyrzyce wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 1605Z ul. Cmentarna na działkę nr 42 obręb 7 m. Pyrzyce stanowiącą cmentarz komunalny w Pyrzycach ( tzw. nowy cmentarz) i otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu dotyczącą zamontowania bramy oraz furtki w istniejącym ogrodzeniu cmentarza.

Jednakże aby można było zamontować zarówno bramę jak i furtkę konieczne jest wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych a także wiążącą się z tym zmianę organizacji ruchu na wskazanej drodze, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających groby bliskich. W związku z powyższym wystąpiliśmy z zapytaniem do Starosty Pyrzyckiego czy w przypadku zamontowania przez Gminę Pyrzyce bramy i furtki, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach jako właściciel wskazanej drogi wykona chodnik oraz przejście dla pieszych wraz z niezbędną wówczas zmianą organizacji ruchu. Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy analizować możliwość realizacji zadania polegającego na montażu bramy i furtki w istniejącym ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Pyrzycach” – czytamy w odpowiedzi Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn