You are currently viewing SP w Jesionowie wygrywa I RUNDĘ

SP w Jesionowie wygrywa I RUNDĘ

Nasza redakcja otrzymała odpowiedź na zapytanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jesionowie gmina Przelewice, decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji szkoły podjęli radni gminy na wniosek wójta. Poniżej odpowiedź kuratorium w Szczecinie.

Szanowny Panie,

w związku z Pana zapytaniem dotyczącym wniosku o likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie informuję, że Zachodniopomorska Kurator Oświaty wydała negatywną opinię.

W swoim uzasadnieniu Zachodniopomorska Kurator Oświaty wskazała, że Szkoła Podstawowa w Jesionowie jest przykładem dobrze funkcjonującej szkoły wiejskiej, która wykorzystuje zasoby wynikające z jej usytuowania, a jednocześnie poprzez podejmowane działania pokazuje, że nie jest ono ograniczeniem.

Jest to wieloletnia szkoła z tradycjami, która w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 75-lecia. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz społeczność uczniowska angażują się w liczne przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne, lokalne i obywatelskie. Szkoła jest jedynym w okolicy ośrodkiem pełniącym funkcje kulturalne. Placówka posiada dobre zaplecze sportowe i sanitarne, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Wyposażenie klas jest dostosowane do uczniów, którzy mogą korzystać także z wielu pomocy dydaktycznych. Uczniowie mogą korzystać również z zajęć pozalekcyjnych (np. z opieki na świetlicy czy zajęć wyrównawczych). Szkoła zapewnia swoim uczniom posiłki. Dyrektor szkoły stara się podnosić wyniki i osiągnięcia dydaktyczne uczniów i widać tego rezultaty po przeprowadzonych 2 egzaminach próbnych. Placówka usytuowana jest w dogodnym miejscu dla uczniów z miejscowości ościennych (krótki czas dojazdu).

Biorąc pod uwagę powyższe, likwidacja Szkoły Podstawowej w Jesionowie byłaby niepowetowaną stratą zarówno w systemie wiejskich szkół (z natury małolicznych), jak i dla społeczności lokalnej. Jest ona bowiem miejscem integrującym społeczność i miejscem, wokół którego koncentruje się i realizuje troska mieszkańców o rozwój dzieci, życie kulturalne wsi i okolicznych miejscowości.
____________
Pozdrawiam,
Daniel Wróbel
Specjalista

Wydział Informacji i Promocji
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin