You are currently viewing Będzie piękny gołębnik

Będzie piękny gołębnik

1 grudnia 2023 roku podpisałam umowę z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych – Zarząd Oddziału Pyrzyce na bezpłatne użyczenie na 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75 obręb geodezyjny 0010 miasta Pyrzyce.

Zarząd związku planuje na w/w działce utworzyć tzw. „Dom Hodowcy”, będący miejscem do organizowania wystaw, warsztatów oraz inicjowania działań edukacyjnych dla miłośników gołębiarstwa” – burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska

Facebook
Twitter
LinkedIn