You are currently viewing Prowadzisz firmę i planujesz jej rozwój?  Możesz otrzymać do 1 miliona złotych z Funduszy Europejskich.

Prowadzisz firmę i planujesz jej rozwój? Możesz otrzymać do 1 miliona złotych z Funduszy Europejskich.

Prowadzisz firmę i planujesz jej rozwój?
Możesz otrzymać do 1 miliona złotych z Funduszy Europejskich.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

W związku z ogłoszeniem konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19 – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji i inteligentnych specjalizacji dedykowanego przedsięwzięciom realizowanym na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowanym w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego zapraszamy na spotkanie informacyjne.
Dowiesz się, jakie warunki należy spełnić oraz jak złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Projekty mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Termin: 7 października w godzinach 10.30 – 13.30
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, Pyrzyce
Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na stronę www.rpo.wzp.pl
Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy na szkolenie, w zakładce: „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”.