You are currently viewing Wiatrakowe eldorado

Wiatrakowe eldorado

Tak można by było określić gminę Kozielice po analizie danych dotyczących dochodów z podatku od nieruchomości, od wybudowanych na jej ternie elektrowni wiatrowych. W informacji jaką otrzymaliśmy czytamy – „Gmina Kozielice osiągnęła dochód z tytułu podatków od elektrowni wiatrowych: w 2017 roku w wysokości: 1 586 044,00 zł., w 2018 roku w wysokości 2 855 844,00 zł. wraz uwzględnioną korektą deklaracji za 2017 rok. w 2019 roku w wysokości: 2 235 944,00 zł. w 2020 roku w wysokości: 2 235 944,00 zł.” Dodając wszystkie wpływy wynika, że w okresie 4 lat do kasy gminy Kozielice wpłynęła z tytułu podatku o elektrowni wiatrowych kwota 8 913 776,00 zł !!! Każdy z wójtów, burmistrzów przyzna, że jest to kwota bardzo duża i można za takie pieniądze wiele inwestycji w gminie zrobić.

W powiecie pyrzyckim elektrownie wiatrowe wybudowane zostały także na terenie gminy Bielice, w mniejszej ilości, ale dochody podatkowe z nich są w tej gminie też znaczne. Z tytułu podatku od nieruchomości za elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenie gminy Bielice w latach 2017 – 2020 dochody gminy kształtowały się następująco: w 2017 roku – 892 941,00 zł., 2018 roku – 479 376.00 zł , 2019 roku – 479 376.zł., 2020 roku – 479 376.00 zł. Łącznie w okresie 4 lat Gmina Bielice z tytułu podatku od od elektrowni wiatrowych zasiliła swą kasę kwotą 2 331 969,00 zł.

 Przypomnijmy, za co dokładnie płacą firmy wiatrakowe – „Podatnicy w deklaracjach na podatek od nieruchomości wykazują do opodatkowania części budowlane elektrowni wiatrowych tj. wieżę wraz z  fundamentami, kable i linie telesterownicze oraz drogi i place. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają elementy techniczne wchodzące w skład turbiny. Wysokość podatku stanowi 2%  wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Wyjątkiem był rok 2017, kiedy to na skutek zmian przepisów prawa podatkiem od nieruchomości zostały obciążone również turbiny, tj. elementy techniczne będące częścią składową elektrowni wiatrowych”.

Przepisy dotyczące naliczania podatku od takich budowli jak elektrownie wiatrowe nie były i nie są jednoznaczne, gmina Kozielice w związku z rozbieżnościami dotyczącymi tego czy podatek należy naliczać także od turbiny elektrowni, czy nie, do dziś prowadzi w tej kwestii postępowanie podatkowe w celu ustalenia faktycznej kwoty należnego podatku.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn