You are currently viewing Reprywatyzacja pyrzyckiego Ratusza

Reprywatyzacja pyrzyckiego Ratusza

6 grudnia 2023 roku podpisałam akt notarialny, na mocy którego parter Ratusza stał się własnością Gminy Pyrzyce. Przez ostatnie 16 lat parter budynku był własnością prywatnego właściciela. Samodzielna własność parteru umożliwi podejmowanie decyzji dotyczących dalszych remontów i modernizacji, bez konieczności uzgadniania ich z dotychczasowym współwłaścicielem i usprawni funkcjonowanie urzędu. Ratusz jest ważnym miejscem w życiu społeczności lokalnej i powinien zawsze być własnością Gminy Pyrzyce” – takiej treści komunikat zamieściła na facebooku Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc. Jest to dość rzadko spotykana w Polsce sytuacja, kiedy to Ratusz jest trochę samorządowy, a trochę prywatny. Kiedy ktoś przychodził ze sprawą do Ratusza widział to co widział i nie miał zielonego pojęcia, że budynek w ponad 23% jest własnością prywatną, a nie gminy. Sytuacja własnościowa Ratusza nie ułatwiała, ani bieżącego zarządzania Ratuszem, ani planowania większych inwestycji na obiekcie. „Od kilku lat Gmina Pyrzyce przygotowuje się do remontu, termomodernizacji Ratusza. Doraźne działania już nie wystarczają, a potrzeby w tym zakresie z roku na rok są coraz większe. Za pilnym zajęciem się tym tematem przemawiają nie tylko względy estetyczne budynku urzędu na zewnątrz i po wejściu do niego. Ponadto w dobie wysokich kosztów energii cieplnej nie bez znaczenia jest fakt, że budynek nie jest w ogóle ocieplony, co ma znaczny wpływ na wysokie koszty utrzymania budynku” – uzupełniła wypowiedź Marzena Podzińśka Burmistrz Pyrzyc Do dziś, mimo stawianych wielu pytań dlaczego parter Ratusza w 2007 roku stał się prywatną własnością, winnych brak. Nie wiemy dlaczego rozmowy ówczesnego burmistrza Kazimierza Lipińskiego i ówczesnego starosty Wiktora Tołoczko zakończyły się fiaskiem. Czytelników, ciekawych tematu zachęcamy do lektury kilkuletniej korespondencji burmistrz – starosta, starosta – burmistrz. Jest bardzo obszerna i zamiast cytować jej fragmenty postanowiliśmy w redakcji, że udostępnimy ją w całości na stronie gazety www.pulspowiat.pl,

Facebook
Twitter
LinkedIn