You are currently viewing Pyrzycka galeria sztuki

Pyrzycka galeria sztuki

Pyrzycka Galeria Sztuki „Więcej dla Oczu”

W Pyrzycach powstała pierwsza profesjonalna przestrzeń ekspozycyjna – Pyrzycka Galeria Sztuki „Więcej dla Oczu”. Jest to wynik diagnozy prowadzonej, przez Pyrzycki Dom Kultury wśród mieszkańców, uczestników życia społecznego i kulturalnego, gminy i regionu. Przedsięwzięcie to też szansa na dynamiczny rozwój instytucji  w przestrzeni do tej pory marginalizowanej.

W Galerii będą realizowane wystawy i projekty wykorzystujące nie angażowane do tej pory multimedia. Pierwsza wystawa i otwarcie nastąpiło 09.stycznia 2020 wystawą zbiorową „Made in Pyrzyce” do której zostali zaproszeni lokalni artyści. Pozwoliło to  na interdyscyplinarną i multimedialną prezentację sztuki z zakresu: rzeźby, obiektu, tkaniny artystycznej, video i videoartu, sounddizajnu, malarstwa, rysunku i instalacji. Zaprezentowali się zarówno seniorzy, dorośli artyści jak i dzieci z przedszkoli, studenci oraz młodzież.

Pomysł utworzenia Pyrzyckiej Galerii Sztuki został zauważony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia i utworzenia Galerii w Pyrzyckim Domu Kultury, dofinansowano projekt kwotą 30 000 zł. Całościowy budżet wyniósł blisko 45 000 zł.