You are currently viewing Pyrzyce 8.067 zł Lipiany 4.276 zł długu na jeden lokal

Pyrzyce 8.067 zł Lipiany 4.276 zł długu na jeden lokal

Własność komunalna, czyli własność podlegająca samorządowi, gminnemu, miejskiemu jest powszechna, jedną z jej form jest własność mieszkań komunalnych. Teoretycznie mieszkania te, należą do wszystkich mieszkańców, ale dysponuje tym majątkiem wybrana przez nas władza i ona decyduje o sposobie ich dystrybucji. Nasza redakcja zwróciła się do samorządów gminnych w powiecie pyrzyckim o informacje na temat aktualnych zobowiązań z tytułu najmu przez mieszkańców lokali komunalnych na dzień 31. grudnia 2018 roku.

Gmina Warnice dysponuje 25 lokalami mieszkalnymi – stawka czynszu za 1m2 – 1,87 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy:
kwota zaległości – 43.053,56, odsetki – 23.606,01, dług łącznie – 66.659,57 zł

Gmina Bielice dysponuje 7 lokalami mieszkalnymi – stawka bazowa czynszu za 1 m2 – 0,85 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy -1.438,69 zł

Gmina Przelewice dysponuje 16 lokalami mieszkalnymi – stawka bazowa czynszu za 1m2 – 2,2 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy -29.259,76 zł

Gmina Lipiany dysponuje 281 lokalami mieszkalnymi – stawka bazowa za 1 m2 – 3,45 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy:
kwota zaległości – 1.201.718,15zł., w tym – 926.350,15zł. to należność główna wraz z odsetkami i 275.368,00zł to sprawy sporne w sądzie – należność główna wraz z odsetkami

Gmina Kozielice administruje 5 lokalami mieszkalnymi oraz 3 wynajmowanymi od spółdzielni mieszkaniowej – stawka bazowa za 1 m2 – 2,80 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy – 2 436,70 zł

Gmina Pyrzyce dysponuje 331 lokalami mieszkalnymi – stawka bazowa za 1 m2 – 4,00 zł
– Kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy – 2 670 209,97 zł.
Stawki czynszu bazowe to stawki, które w zależności od standardu mieszkania komunalnego mogą jeszcze ulec obniżeniu.

              Jak widać, największymi właścicielami mieszkań komunalnych są gminy Pyrzyce i Lipiany i właśnie tutaj zadłużenie najemców jest największe. Nie mamy danych o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych w pyrzyckich gminach, ale gdyby przyjąć za miarodajne podzielenie podanych nam zaległości na ilość lokali mieszkalnych w danej gminie, to w gminie Pyrzyce na jednego z 331 najemców przypada 8.067 zł, na drugim miejscu z płaceniem czynszu ociągają się mieszkańcy Lipian z kwotą 4.276 na jednego z 281 wynajmujących gminne mieszkanie. Na miejscu trzecim, mimo niewielkiej ilości gminnych mieszkań, uplasowali się dłużnicy gminy Przelewice z kwotą 1.828 zł przypadającą na jeden lokal. Czwarte miejsce w rankingu dłużników zajmują mieszkańcy Warnic z kwotą 1.722 zł, piąte mieszkańcy Kozielic 304 zł i na końcu z kwotą 205 zł na jeden komunalny lokal mieszkalny mieszkańcy gminy Bielice. Zapewne, po przeczytaniu naszych wyliczeń, niejeden komunalny mieszkaniec powie, że on żadnego długu wobec gminy, czy gminnego administratora nie ma, a skoro on nie ma, to wychodzi na to, że inni mają jeszcze więcej długu. Czynsz z mieszkań komunalnych przeznaczany jest przede wszystkim na bieżące utrzymanie, bieżące drobne konserwacje, a jak widać z powyższych stawek za jeden metr kwadratowy lokalu są to stawki w porównaniu do tych w lokalach spółdzielczych symboliczne, a i tak niepłacone. Skoro jedni nie płacą to kto płaci za nich, ano znowu, cytując filmowego klasyka powiemy: „Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo !”, nic z powietrza się nie weźmie. Można sobie wyobrazić, ile można byłoby zrobić remontów elewacji w Pyrzycach za kwotę ponad 2,6 milionów albo w Lipianach za ponad 1,2 miliona złotych. Oczywiście każda samorządowa władza, jej administratorzy podejmują działania zmierzające do odzyskania zaległości, oferują spłatę długu na raty, są kierowane sprawy do sądu, komornicy ściągają należności, prowadzone są eksmisje, ale procedury są tak przewlekłe, że skutek tych działań jest zbyt wolny, a chętnych do niepłacenia nie ubywa.

PP