You are currently viewing Puls Powiatu wpływa na decyzję radnych?

Puls Powiatu wpływa na decyzję radnych?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, w trakcie dyskusji nad projektem uchwały pt. „W sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Rzepnowo” okazało się, że dla podjęcia uchwały istotna jest treść artykułu pod tytułem „Czarnobyl w Pyrzycach? zamieszczonego w Dwutygodniku Puls Powiatu Pyrzyckiego nr 10 w 2015 roku. Wprowadzający pod obrady sesji projekt uchwały dotyczący protestu grupy mieszkańców wsi Rzepnowo radny Damian Błażejewski wielokrotnie, przewrotnie wspominał w/w artykuł i zachęcał nawet pozostałych radnych do jego kserowania i przeczytania – „ ….to jest wszystko napisane, mam ten artykuł, mogę go udostępnić, możecie Państwo przeczytać ”. Do naszego artykułu z 2015 roku odniósł się także przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pyrzycach Remigiusz Pajor Kubicki. Dyskutowanie przez radnych o artykule w Pulsie Powiatu sprzed 8 lat podczas podejmowania ważnej dla gminy Pyrzyce uchwały zirytowało burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską – „Ja rozumiem, że będziemy dziś posiłkować się wszystkimi artykułami w zależności jak nam pasuje i co nam pasuje. Gdybyśmy się dziś przygotowali, to moglibyśmy wyciągnąć setki informacji z facebooków, z różnych artykułów Pana radnego Kubickiego, negujących moją prace, facebooka radnego Majaka itd. Rozumiem, że są tam tematy którymi moglibyśmy się sugerować, mnóstwo artykułów moglibyśmy dziś przynieść na sesję. Macie Państwo tutaj na sali człowieka, który pisze tę gazetę. Zadajcie mu pytanie, spotkajcie się z nim. A nie używajcie artykułu, który rozumiem ma być dla nas jakimś punktem wyjścia do podejmowanej uchwały. A może zaczniemy analizować wszystkie wpisy z facebooka i się do nich przy podejmowanych uchwałach odnosić i zobaczymy co będzie? My rozmawiamy dziś o decyzjach, które podejmuje ta rada. Ludzie, albo opieramy się tutaj na tym, co my tutaj mówimy, albo opieramy się na gazecie?” – zakończyła burmistrz Pyrzyc

Po dość długiej dyskusji nad projektem uchwały przygotowanym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji radni dziesięcioma głosami uznali skargę za niezasadną, trzech radnych wstrzymało się od głosu, a radny Damian Błażejewski jako jedyny był za przyznaniem racji grupie mieszkańców z Rzepnowa. Nie będziemy na łamach Pulsu prowadzić debaty na temat protestu, bo jak powiedziała wielokrotnie podczas sesji burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska procedury, spotkania dotyczące inwestycji trwają. Każdy z mieszkańców gminy Pyrzyce może w nich uczestniczyć i tam się wypowiedzieć. Należy dodać, że dyskusje na ważny dla mieszkańców Rzepnowa temat, radni dwukrotnie próbowali zakończyć. Raz na wniosek radnego Mariusza Ogrodnika i raz na wniosek radnego Mirosława Stasiaka. W obu przypadkach większość radnych była jednak zdania, że należy dyskutować skoro są pytania i wątpliwości.

Podsumowując temat, to cała redakcja Pulsu Powiatu dostała od radnych gminy Pyrzyce Remigiusza Pajora Kubickiego i Damiana Błażejewskiego już prezent na święta. Od ostatniej sesji wiemy w redakcji, że nie tylko jesteśmy czytani (czasami skrycie), cytowani, ale że nasze artykuły nawet po 8 latach stanowią istotny dokument, mogący mieć wpływ na podejmowanie uchwał przez radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach, to nawet nam się nie śniło.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn